Debatt
Kollektivtrafik
7 februari 2019 kl 09:52

Denna artikel publicerades för ett år sedan

S: ”Kollektivtrafiken måste fungera även på vintern”

De senaste dagarnas kollektivtrafikkaos i Stockholmsregionen har uppstått vid förhållandevis normalt vinterväder. Situationen är oacceptabel. Den moderatledda majoriteten måste ta sitt ansvar och se till att vi får ett robust kollektivtrafiksystem som fungerar året runt.

Det här är en opinionstext

Jens Sjöström
trafikregionråd (S) i opposition Region Stockholm

Det har hänt igen. När fullt normalt vinterväder inträffar stannar stora delar av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Tusentals resenärer drabbas av detta oacceptabla kaos. Överfulla perronger, dålig information, förseningar och bussar som aldrig kommer fram. 

Självklart går det inte att hindra årstiderna från att växla, och väderstörningar i kollektivtrafiken kan aldrig helt uteslutas. Däremot finns det mycket att anmärka på gällande beredskap och samordning mellan SL, Trafikverket och kommuner och hur den uppkomna situationen hanterats. Såväl resenärer som media rapporterar om bristande snöröjning och halkbekämpning, förarbrist som lett till inställda avgångar, utebliven ersättningstrafik och att SL-appen, skyltning och utrop slutat fungera i en situation då behovet av realtidsinformation är som allra störst. Den moderatledda regionen måste skärpa kraven på Trafikverket, som ju har ett särskilt ansvar för att pendeltågstrafiken ska fungera i vår region.

Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion som måste fungera året runt. Resenärerna ska kunna lita på att störningar hanteras så att de kan komma till arbete, skola och fritid även på vinterhalvåret. Till detta kommer att vi sedan länge vet att klimatförändringarna förväntas leda till ett allt mer omväxlande väder och temperatur. Vill vi få fler att åka med kollektivtrafiken måste resenärerna kunna lita på punktlighet och minskad trängsel.

Jens Sjöström

Den politiska ledningen i Region Stockholm och SL måste ta sitt ansvar för att vi får en kollektivtrafik som fungerar under vinterhalvåret. Den moderatledda majoriteten i regionen och trafikregionrådet Kristofer Tamsons (M) måste sluta ducka och skylla ifrån sig. Brister måste åtgärdas, samordningen stärkas och beredskapen höjas.

Vi socialdemokrater har flera förslag på hur vi vill stärka kollektivtrafikens beredskap för att klara störningar av vinterväder:

  • Beredskapsbostäder för förare nära buss- och tågdepåerna så att personal inte fastnar under störningar och ännu mer trafik ställs in på grund av förarbrist. Vet vi att väderleken ska bli ansträngd kan detta ge en garanti att vi har förare på plats när det gäller.
  • Snöröjning och halkbekämpning ska fungera samordnat och kollektivtrafiken ska prioriteras av alla kommuner i hela regionen samt av Trafikverket.
  • Bättre realtidsinformation. Utropen och skyltningssystemet måste moderniseras så att informationen kommer ut i tid och är tydlig. Stärk SL-appen för att klara belastning och leverera realtidsinfo om såväl trafik som trängsel som vilka hissar och rulltrappor som är ur funktion.
  • Fler värdar ute i systemet när det är störningar för att garantera trygghet och vägleda resenärerna till alternativa färdvägar.
  • SL bör återta utropssystemet för pendeltågen från Trafikverket för att se till att utropen funderar samordnat med de övriga informationssystemen i kollektivtrafiken.

Flera av kraven driver vi sedan tidigare men har hittills inte fått gehör hos den moderatledda majoriteten. Efter den här veckan hoppas vi att de är beredda att lyssna. Att kollektivtrafiken fungerar är för viktigt för att få avgöras av om det snöar eller inte. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 februari 2019 kl 09:52

Skribent

Jens Sjöström
trafikregionråd (S) i opposition Region Stockholm