Debatt
Vaccinationer
20 mars 2017 kl 10:01

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

S: Hot om exkludering från förskolan fel väg

Bästa sättet att möta oroliga föräldrar på är genom information och kunskap – inte att isolera barnen ytterligare, svarar S på Liberalernas förslag om att stoppa ovaccinerade barn från förskolan.

Det här är en opinionstext

REPLIK. Hur får vi alla föräldrar att vaccinera sina barn? Enligt Lotta Edholm och Anna Starbrink (L) (Dagens Samhälle 17/3) gör vi det bäst genom att stoppa ovaccinerade barn från att gå i förskolan. Att straffa barnen för beslut som deras föräldrar tar är inte värdigt och heller inte i enighet med FN:s barnkonvention. Förslaget skulle dessutom i praktiken innebära att inget barn i Sverige skulle få gå i förskolan innan de fyllt 18 månader.

Detta eftersom barnen får MPR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund) vid först 1,5 års ålder, för att garantera ett säkert skydd. Om vaccinet ges för tidigt slås de försvagade viruspartiklarna i vaccinet ut av antikropparna och vaccinet får därmed sämre effekt. 

Vi socialdemokrater värnar barnets rätt till utbildning och ser utifrån erfarenhet och professionens bedömning att det bästa sättet att möta oroliga föräldrar på är genom information och kunskap – inte att isolera barnen ytterligare. Idag finns ett framgångsrikt arbetssätt i Stockholms stad, där förstagångsföräldrar erbjuds fyra hembesök av sin BVC-sjuksköterska. Hembesöksprogrammet finns bland annat i Rinkeby.

Där de första resultaten visar att andel barn vaccinerade mot mässlingen, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder har stigit sedan programmet startade år 2013 och idag är en större andel barn inom hembesöksprogrammet vaccinerade jämfört med andelen bland alla barn i Rinkeby.

Vi tror att vägen framåt – för att skapa tillit och öka andelen vaccinerade barn är att förstärka samarbeten mellan kommun och landsting kring barn och familjer. Därför vill vi också att hembesöksprogrammet i Rinkeby ska göras permanent och spridas till flera stadsdelar. Samtidigt bör vi se över hur vi ytterligare kan stärka kontakten med föräldrar i de områden där vaccinationsgraden är låg. 

Alla barn ska vaccineras. Men hot om exkludering från förskolan är fel väg att gå. Förskolan är en viktig investering för att skapa mer jämlika livsvillkor och lägger grunden för en lyckad skolstart. Liberalernas förslag skulle därför i slutändan drabba barnen värst. Föräldrarna är de som ska hållas ansvariga och därmed handlar det om att ge dem information och kunskap för att fatta kloka beslut för sina barn. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 mars 2017 kl 10:01

Skribenter

Karin Wanngård
finansborgarråd (S) Stockholms stad
Dag Larsson
oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting