Debatt
Lärarbrist
21 mars 2019 kl 19:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

S har låtit skolklyftan växa

Socialdemokraterna borde göra mer för att återskapa en likvärdig skola i hela landet där alla elever får undervisas av utbildade lärare, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand inför S-kongressen.

Det här är en opinionstext

Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet

I helgen samlas Socialdemokraterna för partikongress i Örebro. Temat för kongressen är att få Sverige att möta framtiden som framstående kunskapsnation. Rätt så. Om Sverige inte uthålligt klarar en hög kunskapsnivå, så kommer vi att bli omsprungna av andra länder.

Men dessa ambitioner hotas av den enorma bristen på utbildade lärare. Det saknas nära 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare. Nyligen kom Skolverket med statistik som visar att andelen behöriga lärare fortsätter att sjunka i grundskolan och är nu nere i 70,5 procent. Till år 2035 är prognosen att det kommer saknas närmare 80 000 lärare.

En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för en undervisning av hög kvalitet och ge det stöd som eleverna har rätt till. Som politiker måste ni se till att kön till lärarutbildningen ringlar lång och att kön ut ur läraryrket bromsas upp. För tyvärr har 38 000 utbildade lärare valt att lämna yrket i förtid.

Låga löner är en orsak. Till detta kommer en växande arbetsbelastning, på grund av bland annat större barn- och elevgrupper, avsaknad av kringresurser och ökade administrativa pålagor.

Socialdemokraterna måste förstå att lärarbristen i grunden handlar om jämlikhet. Det är extremt stora skillnader mellan olika skolor och kommuner vad gäller lärarbehörighet. Skillnaderna har ett starkt socioekonomiskt samband.

I skolor där elevernas föräldrar har hög utbildning och höga inkomster är andelen behöriga lärare ofta hög. Men i skolor där elevernas föräldrar har lägre utbildning och mindre pengar är de behöriga lärarna generellt sett få. Därför är andelen behöriga lärare 90 procent på Södermalmsskolan i Stockholms innerstad, men bara 49 procent på Fittjaskolan någon mil därifrån. Och skolor i glesbygd klarar sig sämre än skolor i stora städer. Därför är andelen behöriga lärare 84 procent i Umeå, men bara 40 procent i Jokkmokk.

Så här ser det ut i ett land som sedan fem år styrs av Socialdemokraterna. Under dessa år har andelen behöriga lärare fortsatt att sjunka. Ska det få fortsätta så, Stefan Löfvén?

Om inte, så behövs nya initiativ som både förbättrar läraryrkets villkor och fördelar resurserna till de skolor som behöver dem bäst. Socialdemokraterna kan börja med att hålla sitt vallöfte om att satsa kraftfullt på en arbetsintegrerad utbildning där lärarstudenter kan jobba som lärare under utbildningstiden med lön. Det behöver även bli lättare för yrkesverksamma lärare att bredda och komplettera sin behörighet.

För sanningen är att så länge det råder stor brist på utbildade lärare, så kommer skolan inte att vara likvärdig. Vi har i dag en pedagogisk segregation som gör att det i praktiken bara är vissa elever som har rätten att undervisas av utbildade och behöriga lärare. Borde inte en socialdemokratisk skolpolitik se till att skolan är bäst där förutsättningarna är sämst? Kan vi verkligen nöja oss med mindre än att alla barn har samma chans att lyckas i skolan, oavsett vad deras föräldrar jobbar med eller har för utbildning? Det är upp till bevis för Socialdemokraterna.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.