Debatt
Avfall
29 maj 2015 kl 13:41

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Romson: ”Alliansen lyckades inte få fler att återvinna”

Lena Ek och alliansregeringen lyckades inte på åtta år öka återvinningen eller göra det enklare för människor att göra rätt för miljön. Nu får kommunerna ökad frihet och möjlighet att testa nya vägar som ger en bättre avfallshantering till nytta för både medborgarna och miljön.

Det här är en opinionstext

REPLIK. Det är anmärkningsvärt att Lena Ek, före detta miljöminister och nu också före detta miljöpolitisk talesperson för Centern, i och med att hon lämnar sin plats i riksdagen, i sin artikel ”Dåligt regeringsbeslut försämrar återvinningen” kritiserar regeringen för att under åtta månader ha gjort för lite för att öka återvinningen i Sverige.

Ek och alliansregeringen hade åtta år på sig, men lyckades inte på den tiden öka återvinningen eller göra det enklare för människor att göra rätt för miljön. Återvinningen av pappersförpackningar har legat på samma nivå, tolv kilo per person i Sverige under dessa åtta år. Återvinningen av plast ökade något i början på den borgerliga mandatperioden men stannade sedan upp.

Lena Ek hade en utredning på sitt bord under lång tid och hon lyckades inte genomföra en förändring för att öka drivkrafterna till ökad återvinning. Det var under hennes tid som många kommuner med ambitioner för ökad återvinning blev tvungna att stanna upp i sitt arbete och vänta på besked från regeringen. Det var den långa oenigheten mellan partierna i alliansregeringen som ledde till att Sverige halkade efter i Europa.

Påståendet att kommunerna skulle motsatt sig ett samlat ansvar för insamling av hushållens avfall är fel. Det är precis tvärt om. De svenska kommunerna har under lång tid stått redo att utveckla återvinningen och bidra till en cirkulär ekonomi, tillsammans med de idérika och kompetenta entreprenörer man redan samverkar med.

Det den nya regeringen nu gör är att arbeta fram ett system där kommunerna får en ökad frihet och möjlighet att testa nya vägar som är mer konsumentnära och som ger samordningsvinster i avfallshanteringen till nytta för både medborgarna och miljön.

LÄS MER: ”Nu gör vi det lättare att leva miljövänligt”

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 maj 2015 kl 13:41
Uppdaterad: 21 januari 2020 kl 15:16

Skribenter

Åsa Romson
klimat- och miljöminister (MP)
Matilda Ernkrans
riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (S)