Debatt
Extremism
20 maj 2015 kl 17:36

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Rödgrönrosas strategi mot terrorister bottenlöst naiv

Den rödgrönrosa majoritetens strategi mot våldsbejakande extremism är bottenlöst aningslös och naiv. Sverigedemokraterna i Stockholms stadshus har lämnat en motion med förslag på hur extremismen bör motverkas för att skydda stockholmarna från återvändande terrorister.

Det här är en opinionstext

Att Sverige är Europas eller världens driftkucku är sorgligt men tyvärr alltmer sant. Det har pågått länge nu. Verklighetsförankringen hos de andra partierna, framförallt de rödgröna, har varit fortsatt avtagande och situationen har blivit än mer bisarr. Genusgalenskapen når nya höjder: skattepengar går till genuspedagoger som ska könsbestämma bestick.

Kvotering ses som guds gåva till mänskligheten för att få in grupper på vissa yrken de annars inte hade varit kvalificerade för, till exempel inom viktiga yrken som polis och brandman. Man daltar med brottslingar genom löjligt låga straff.

Man tillåter en invasion av tiggare utan något som helst gagn för Sverige, utan skapar i stället kostnader och oangelägenheter. Listan över vad svensk naivitet, konflikträdsla, godtrogenhet och allmän snällism lett till kan göras lång.

Det senaste och kanske mest hårresande exemplet på denna totala aningslöshet kom från den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms kommun häromdagen. Deras Strategi mot våldsbejakande extremism antogs den 19 maj 2015 och innebär följande:

Att terrorister och krigsförbrytare kan få en rad hjälpinsatser efter att de återvänt eller tagit till Sverige.

Att man ska ge dem inkluderande insatser.

Att det är viktigt med hälsoinsatser eftersom personer som deltagit i strid med största sannolikhet har ett stort behov.

Att deras försörjning ska hjälpas genom samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd.

LÄS ÄVEN: M: S och MP måste sluta dalta med grova brottslingar 

Givetvis kommer genustramset in: Stadens insatser ska inrymma ett genusperspektiv för att säkerställa att stödet anpassas till allas behov. Man häpnar även om man borde vara van vid sjuklöverpolitikers bottenlösa aningslöshet och naivitet.

Sverigedemokraterna har en helt annan utgångspunkt. I stället för det eviga daltandet har vi på nationell nivå föreslagit att dra in terroristers medborgarskap, även om det gör dem statslösa. De ska med andra ord inte ens bli insläppta i Sverige.

De andra partierna har motsatt sig dessa förslag. De som trots allt befinner sig här ska åtalas och straffas, därefter utvisas. Till dess att denna nationella lagstiftning är på plats vill vi i Stockholm använda de medel som ska avsättas för rehabilitering och samordning som strategin nu förordar till att i stället kartlägga återvändande terrorister. Vi vill skydda vanliga stockholmare från de terrorister som kommer (åter) till Sverige och som utgör en fara för befolkningen.

Därför har Sverigedemokraterna i Stockholms stadshus i dagarna inlämnat en motion om hur vi anser en strategi för att motverka extremism bör se ut. Polis, socialtjänst och ansvariga på skolor ska veta vilka platser, organisationer och huvudpersoner som värvar och arbetar aktivt för terrorism, inom och utom landet.

Sådan kartläggning kan hjälpa till att avstyra brott på riktigt och den information som delas mellan aktörerna har också SÄPO tillgång till. Vi vill även ha möjligheten att i likhet med vårt förslag om ett offentligt register över dömda pedofiler med hög återfallsrisk även införa ett sådant offentligt register över återvändande terrorister.

På så sätt kan medborgaren göras medveten om att ens granne är en återvändande IS-terrorist, medvetenheten ökar och därmed kan polisen lättare få tips. Det är dags att vidta ordentliga åtgärder så att andra inte ser oss i Sverige som, som före detta statssekreteraren Lars Danielsson uttryckte det, lite tokiga extremister

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 maj 2015 kl 17:36
Uppdaterad: 21 maj 2015 kl 15:30

Skribenter

Maria Danielsson
gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm
Kent Ekeroth
rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet (SD)