Transporter

Risk för ökad lastbilstrafik över sundet

Fehmarn Bält-förbindelsen - den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland - kommer att förändra logistiksystemen även i Sverige. Om ingenting görs kommer lastbilstrafiken att öka dramatiskt. Därför krävs nya och effektiva järnvägslösningar för godstrafiken över Öresund.

I Skånedebatten om en ny förbindelse mellan Skåne och Danmark har behovet av effektiva järnvägslösningar för godstrafiken kommit i skymundan. Bara förespråkarna för Europaspåret Landskrona-Köpenhamn lyfter godstransporterna.

Att bygga en ny förbindelse utan att ta höjd för godstrafikens behov vore extremt kortsiktigt. Att bygga en ny förbindelse för gods på väg men inte på järnväg är att skjuta sig själv i foten. 

Det finns tre skäl till att bygga en ny förbindelse över Öresund. Alla är legitima. Malmö har fört fram behovet av en Metro för att binda samman Malmö och Köpenhamn på ett bättre sätt. Konsultföretaget Trivector har föreslagit en ny förbindelse över Saltholmen för att lösa liknande problem. Helsingborg vill bygga en vägtunnel till Helsingör, med en eventuell järnvägsförbindelse för persontåg. Landskrona vill bygga en järnvägsförbindelse, Europaspåret, för gods- och persontrafik mellan Landskrona och Köpenhamn.

Förutom Europaspåret adresserar inget förslag godstrafik på järnväg. På svensk sida ansluter Europaspåret till Västkustbanan vilket möjliggör även betydligt snabbare persontågsförbindelser från bland annat Helsingborg (25 minuter), Göteborg (105 minuter) och Lund (30 minuter) till Köpenhamn.

Godståg från Södra stambanan och Västkustbanan genom Hallandsåstunneln ansluts via Teckomatorp till Europaspåret. Detta skapar en snabbare sträckning för godstrafiken med ökad konkurrenskraft och lägre transportkostnad för internationella järnvägsgodstransporter. Europaspåret mer än fördubblar kapaciteten för gods över Öresund, samtidigt som antalet godståg som kör genom Lund, Lomma, Malmö och Kastrup minskar.

Men vi menar att det också behövs en heltäckande godsstrategi för Skåne och Sydsverige för att planera för de terminaler och logistikcentra som kommer att byggas upp som en följd av nya godsflöden. 

Tyskland är Sveriges absolut största handelspartner och det är avgörande för svensk handel att godstrafiken till och från Tyskland förbättras. Även järnvägstrafiken till övriga länder på Kontinenten går nästan uteslutande via Tyskland.

Fehmarn Bält-förbindelsen ändrar förutsättningarna för regional utveckling och transporter radikalt, men Öresund blir en flaskhals för godstransporter på järnväg om inte en ny förbindelse för godstrafiken byggs. I en avsaknad av ett fungerande godsstråk kommer transporterna ske med lastbil på i dag redan överfulla vägar och med en ohållbar miljöbelastning

Därför krävs en ny Öresundsförbindelse som även kan trafikeras av godståg.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.