Debatt
Arbetsförmedlingen
30 april 2019 kl 05:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Risk för att unga med ohälsa aldrig får ett jobb

Vi står inför den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Bryr sig Ylva Johansson (S) om dem det drabbar, undrar Rappa, arbetsplatsföreningen för psykologer på Arbetsförmedlingen.

Det här är en opinionstext

Ohälsotalen innebär stort lidande och den psykiska ohälsan bland unga ökar med stora samhällskostnader som följd. Enligt Folkhälsomyndigheten beror det delvis på kraven på arbetsmarknaden. Samtidigt ropar arbetsgivarna efter kompetens. I denna situation väljer regeringen att göra sig av med över hälften av den yrkesgrupp som har sitt fokus på att jobba med just matchning mellan arbetssökande med särskilda behov och arbetsgivare som vill anställa.

Vi psykologer som dagligen arbetar med denna matchning ser en mycket stor risk att ungdomar med ohälsa och yrkesvilsenhet aldrig kommer att komma in i samhället. Utanförskapet förstärks, ohälsan likaså, resurser och potential går till spillo. Med den beslutade kontorsnedläggningen ser vi att landsbygden drabbas hårdast.

Arbetskraft som går till spillo och företag som hindras att växa blir i förlängningen ett samhällsproblem. Har vi verkligen råd med att ungdomars arbetskraft i än högre grad än i dag kastas bort när arbetsmarknaden skriker efter folk?

Arbetsförmedlingens psykologer har under decennier utvecklat och utfört insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och tryggat kvalitet och lika bedömningar av arbetssökande i hela landet. I regeringens planer ingår att andra aktörer ska ta över mycket av Arbetsförmedlingens uppdrag. I realiteten kommer delar av landet att stå utan andra aktörer då få sådana finns att tillgå. Det handlar om samma områden som blir av med sina arbetsförmedlingskontor.

Psykologerna på Arbetsförmedlingen har en unik kompetens i att bedöma den arbetssökandes förutsättningar för arbete och med det möjliggörs en lyckad matchning av personer som behöver extra stöd. Psykologens kompetens går bortom den gängse matchningen, som i stort sett uteslutande utgår från ”hårda kompetenser” som utbildningar och erfarenhet av olika yrken.

Vi tittar på människors potential och inte bara på vad de redan åstadkommit. I ett skede där man lägger stor vikt vid att kunna väga in dessa så kallade ”generella kompetenser”, gör man sig av med över hälften av psykologerna som nu är verksamma inom Arbetsförmedlingen. Vi står inför den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Bryr sig arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) om dem det drabbar?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.