Debatt
Extremism
5 oktober 2017 kl 13:20

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Respektlösa påståenden om civilsamhället

Vi uppmanar inte till samverkan med organisationer med ”tvivelaktig demokratisyn”. Löwenmarks artikel är symptomatisk för ett debattklimat som kännetecknas av felaktiga påståenden och oskälig oro. 

Det här är en opinionstext

Göran Pettersson
generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Sofie Löwenmarks replik ”Naiv bidragskonfetti stoppar inte extremism” är respektlös mot civilsamhällets hårt kämpande organisationer. Den absoluta majoriteten av arbetet utförs nämligen helt på ideell basis, med offentliga medel som ett komplement. I allt från idrott och folkhälsa, stöd till brottsoffer och hemlösa, avhopparverksamhet, försvaret av kvinnors, barns och minoriteters rättigheter, civilförsvar och mycket mer skapar vi den tillit till samhället som krävs för demokrati. Det är ett tydligt vaccin mot radikalisering av extrema åsikter, enligt forskning. Alltså motsatt till den ”fluffiga verksamhet” Löwenmark påstår präglar civilsamhället.

Sofie Löwenmarks artikel genomsyras av felaktigheter. Vi har exempelvis inte krävt att någon enskild organisation ska få pengar från MUCF. Det vi har påpekat är att idéburna organisationer ska behandlas rättssäkert i den svenska myndighetsutövningen, inklusive bidragsprocesser. Detta hoppas vi att Sofie Löwenmark instämmer i.

Att vi skulle uppmana till samverkan med organisationer med ”tvivelaktig demokratisyn” är även det helt felaktigt. Oro som kan finnas inför samverkan med civilsamhället har ofta inte en skälig grund. Löwenmarks artikel är symptomatisk för vår tid och det debattklimat som råder, där felaktiga påståenden snarare bidrar till denna osäkerhet och rädsla.

Det är djupt beklämmande att Löwenmark får det att låta som att vi tror att de kraftfulla förebyggande åtgärder vi ser bedrivas av tusentals frivilliga i svenskt föreningsliv varje dag, genom sociala verksamheter, idrottsföreningar, trossamfund och stödjourer, skulle utgöra det enda verktyget i arbetet mot våldsam extremism. Så är naturligtvis inte är fallet. Parallellt med en bred samverkan för ökad social sammanhållning och inkludering lokalt utgör Polisen och SÄPO, tillsammans med andra rättsvårdande myndigheter, också centrala verktyg. Inte minst för den uppsökande verksamheten att konfrontera brott.

Precis som Löwenmark vill Forum motverka våldsam extremism. Att misskreditera civilsamhället på resan dit är direkt kontraproduktivt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 oktober 2017 kl 13:20
Uppdaterad: 5 oktober 2017 kl 13:28

Skribent

Göran Pettersson
generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning