Debatt
OPS
29 september 2017 kl 15:50

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Replik: MP förvillar om Nya Karolinska

Miljöpartiets gruppledare påstår att OPS-avtalet för bygget av Nya Karolinska upphandlades utan konkurrens. Han påstår också att verksamheten inte var delaktig i utformningen av sjukhuset. De här uppgifterna är felaktiga, skriver tidigare landstingsrådet Stig Nyman (KD).

 

Det här är en opinionstext

Stig Nyman
tidigare landstingsråd (KD), Stockholm

Replik. I inlägget Så skapade Moderaterna världens dyraste sjukhus skriver Miljöpartiets gruppledare Tomas Eriksson att "man skrev på ett OPS-avtal med Skanska upphandlat helt utan konkurrens".

Det stämmer inte.

Tomas Eriksson kan gärna Kontrollera med sina partivänner som deltog i beredningen under perioden 2006 till 2010. Sanningen är att det gjordes en grundlig prövning om upphandlingen skulle stå i strid med LOU. Det visade sig att upphandlingen skedde i enlighet med gällande lag.

Jag vill också gärna påminna om att både MP och V erbjöds adjungera ledamöter till det FoUU-utskottet, som jag var ordförande för. Detta för att de ordinarie ledamöterna inte skulle behöva sitta ensamma i överläggningarna. Ingen har hindrat någon av ledamöterna i utskottet att få ta del av informationen. Det fanns också möjlighet att delta i de regelbundna möten som skedde under arbetets gång hos NKS-förvaltningen.

Det avgörande beslutet om tilldelning efter upphandling skedde dessutom i politisk enighet. Det vill nu MP, V och S genom sina krumbukter ge en annan bild av. Det är oärligt, fegt och dumt om det är trovärdighet man vill nå genom sina debattinlägg. 

Tomas Eriksson påstår också att verksamheten inte fått vara med och ha synpunkter på sjukhusets utformning. Det är inte sant. Företrädare för verksamheten, fackliga representanter och representanter för patientorganisationerna fanns med i direkt samarbete med den särskilda NKS-förvaltningen.

Det har funnits möjlighet för de förtroendevalda som skulle ta ställning till upphandlingen att ta del av underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. Och det fanns möjligheter att lyssna till medarbetare och patientföreträdare. 

OPS-avtalet innehåller också moment som reglerar hur och när överläggningar med Swedish Hospital Partners kan och ska ske. Att landstingets politiska ledning nu tar initiativ i den riktningen är jättebra. 

Förhoppningsvis kan det också leda till mer av sans och balans i debatten.
 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 september 2017 kl 15:50
Uppdaterad: 4 oktober 2017 kl 11:20

Skribent

Stig Nyman
tidigare landstingsråd (KD), Stockholm