Debatt
Civilsamhället
1 mars 2017 kl 12:09

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Replik: ”Fel säga att ingenting händer”

Det är inte korrekt att påstå att inget har hänt inom civilsamhällespolitiken. Det har aldrig funnits någon tveksamhet kring att regeringen avser genomföra förslag från den utredning som lämnade sitt betänkande för ett år sedan.

Det här är en opinionstext

Per Olsson Fridh
statssekreterare, Kulturdepartementet

Det civila samhällets organisationer en oumbärlig del av det gemensamma samhället. Forum – idéburna organisationer med social inriktning, med flera, vill påskina att ingenting har hänt inom civilsamhällespolitiken, men det är inte en korrekt beskrivning.

Så sent som härom veckan fattade regeringen beslut om en modell om sakråd, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhället och regeringen. Över 100 civilsamhällesorganisationer har varit involverade i framtagandet av modellen. Den utredning som arbetar med långsiktighet i bidragsgivningen är inom kort klar med sitt arbete. Det finansiella stödet till civila samhällets organisationer har ökat sen 2014. 

Utredningen som presenterade betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle bad det civila samhällets organisationer definiera vilka hindren var för att effektivt bedriva och utveckla deras verksamhet. De förslag som utredaren lade fram utgick från de hinder som beskrivits av organisationerna. Några av förslagen nämns i artikeln av Forum med flera, men i betänkandet finns många fler som berör både utförar- såväl som röstbärarperspektiv.

Regeringen har för avsikt att genomföra förslag från betänkandet, det har aldrig funnits någon tveksamhet kring detta. Förslagen berör flera departement och tas omhand i lagstiftning och policyarbete på flera håll inom regeringskansliet.

De förslag i utredningen som kräver lagstiftning är exempelvis under vidare beredning i Välfärdsutredningen. Avsikten är att sammanställa de insatser och åtgärder som gjorts och som planeras framöver i en skrivelse som kommer att lämnas till riksdagen.  

Propositionen från 2009, En politik för det civila samhället (2009/10:55), tog två år att ta fram. Det finns inget som indikerar att nuvarande processer och kommande skrivelse skulle kräva mindre arbete. Tvärtom är förslagen fler till antalet än de åtgärder som finns i dåvarande propositionen.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot att genom dessa ytterligare stärka de långsiktiga villkoren för det civila samhällets organisationer.

Läs debattinlägget från företrädare för bland andra Forum, Scouterna, Riksidrottsförbundet och Sverok: ”Sluta se på ideella föreningar som företag”

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 mars 2017 kl 12:09

Skribent

Per Olsson Fridh
statssekreterare, Kulturdepartementet