Debatt
Kultursamverkansmodellen
20 maj 2020 kl 05:00

Regionpolitiker: Vill du göra oss sällskap, Amanda Lind?

Vi, kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda i Sveriges sex sydligaste regioner, välkomnar de välbehövliga statliga krispaketen till kulturen. Vi konstaterar samtidigt med förvåning att kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) frångår vår gemensamma kulturpolitiska överenskommelse – kultursamverkansmodellen.

Det här är en opinionstext

Vi delar den tuffa uppgiften att värna vårt politikområde i en tid som utmanar hela samhället, både ekonomiskt och socialt. Samtidigt ser vi att konsten och kulturen är viktigare än någonsin, för att gestalta och hantera de stora frågorna om att vara människa, sätta det som händer i ett historiskt sammanhang eller helt enkelt ge oss en stunds förströelse. Konsten och kulturen hittar nya vägar världen över och för människor samman i en historiskt utmanande tid.

När detaljerna i de nationella krispaketen nu presenterats står det klart att alla de verksamheter som regionerna och staten gemensamt ansvarar för via kultursamverkansmodellen ställs utanför. Vi befarar stora konsekvenser för människors möjligheter att uppleva konst och kultur i hela landet. Mötet med konst och kultur sker i en komplex symbios, genom samverkan mellan offentligt finansierade kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och det civila samhällets ideella krafter.

Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets regioner, vilket är en av kultursamverkansmodellens bärande idéer. I mindre regioner spelar verksamheterna inom kultursamverkanmodellen en avgörande roll och skapar möjligheter även för det fria kulturlivet. Det råder en obalans i de nationella krispaket som lanserats, där vissa delar av landets kulturella infrastruktur omfattas av flera åtgärder och andra inte av några. Människors möjligheter att möta konst och kultur riskerar att i än högre utsträckning bli en fråga där stad ställs emot land.

Kultursamverkansmodellen vilar på två viktiga principer. Ett delat ansvar för att människor ska kunna möta konst och kultur i hela landet. En tilltro till att det är genom samverkan som vi bygger ett starkt och livskraftigt Kultursverige. Landets regioner har under många år axlat ett stort ekonomiskt ansvar för att upprätthålla tillgången till professionell konst och kultur. Vi har, även i tuffa tider, kompenserat när de statliga anslagen urholkats. Nu står vi regioner inför ett akut och pressat ekonomiskt läge. Vi är övertygade om att det är kultursamverkansmodellen, inte generella statsbidrag, som är vårt viktigaste gemensamma verktyg för att människor ska kunna möta konst och kultur i hela landet, även efter pandemin.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, vi tror på en framtid för vår gemensamma kultursamverkansmodell. Vi står fullt beredda att värna och utveckla den, i den akuta situationen och inte minst i en kommande återuppbyggnad av landets kulturella infrastruktur. Vi hoppas att du vill göra oss sällskap!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 maj 2020 kl 05:00
Uppdaterad: 20 maj 2020 kl 04:56

Skribenter

Emma Gröndahl
ordförande (L) driftnämnden Kultur och skola, Region Halland, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Gustaf Kristensson
2:e vice ordförande (S) driftnämnden Kultur och skola, Region Halland, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Magnus Lunderquist
ordförande (KD) kulturnämnden, Region Skåne, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Stefan Pettersson
2:e vice ordförande (S), Region Skåne, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Kevin Ny
ordförande (C) kultur- och bildningsnämnden, Region Blekinge, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Elina Gustafsson
2:e vice ordförande (S) kultur- och bildningsnämnden, Region Blekinge, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Karin Helmersson
ordförande (C) regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län,Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Henrik Yngvesson
vice ordförande (M) regionfullmäktige, Region Kalmar län, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Ida Eriksson
ordförande (M) kulturnämnden, Region Kronoberg, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Karl Paine
2:e vice ordförande (S) kulturnämnden, Region Kronoberg, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Monica Samuelsson
1:e vice ordförande (KD) nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Kristina Nero
ledamot (V) nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott