Debatt
Sjukhus
18 januari 2018 kl 12:54

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Regionpolitiker värnar om välfärden i hela regionen

Det har varit ett hårt arbete att skapa förutsättningar för framtidens vård i Västernorrland. Som ledande företrädare för vårt landsting håller vi, trots den kritik men även hot och hat vi fått utstå, fast vid att Region Västernorrland är på rätt väg, skriver sex socialdemokratiska regionpolitiker i en replik.

 

Det här är en opinionstext

Våra partikamrater i kommunledningen i Sollefteå skriver i Dagens Samhälle om den sjukvårdsproblematik som man anser sig ha behövt opponera hårt emot under åren som gått. Det står naturligtvis var och en fritt att tycka att andra organisationer prioriterar fel. Vi som har det regionala uppdraget måste ta vårt ansvar för en helhet.

Därför är det på sin plats att klargöra några missuppfattningar. I Socialdemokraternas länsprogram inför valet 2014 – vilket vi utgått ifrån – står att vi ska ha tre sjukhus i länet. I lokala program har stått annat, men det kan inte vi ansvara för.

När vi fick väljarnas förtroende 2014 hade det överskott om 170 miljoner kronor som vi lämnat fyra år tidigare förvandlats till ett underskott om 222 miljoner kronor. En moderatledd majoritet hade orsakat denna dramatiska försämring.

Det har inte undgått någon vilket hårt arbete det varit att skapa förutsättningar för framtidens vård i Västernorrland. Dessvärre så har många debattörer under de senaste åren framställt det som att sjukhuset i Sollefteå är nedlagt eller på väg att läggas ned. Det finns därför skäl att redovisa några grundläggande fakta om sjukhuset i dag:

  • Cirka 700 personer har sin arbetsplats där
  • Ett framgångsrikt centrum för elektiv ortopedi finns sedan hösten 2016
  • Sjukhuset har en dygnet runt-öppen akutmottagning
  • Ett stort antal mottagningar finns
  • Ett riksintressant projekt för trygg förlossningsvård har startat

Förändring av sjukvårdsorganisationer har pågått under lång tid i hela landet. Ingenstans har det skett utan hårt motstånd. Senaste gången det skedde i Västernorrland var 2008 – 2010,  då man varslade cirka 600 personer. Detta utan att förändra någonting i struktur eller arbetsfördelning. Många före detta anställda kom tillbaka som vikarier och förstärkning då de behövdes för att bedriva vården. Vår kulturförändringsresa bygger inte på uppsägningar utan på att specialisera de tre sjukhusen. Träning ger som bekant färdighet och volym i verksamheten är förutsättning för detta. Det skapar en trygg, säker och effektiv vård för patienterna.

Som ledande företrädare för vårt landsting har vi fått utstå mycket kritik, men även hot och hat.  Det senare har lett till att några av oss valt att inte kandidera till dessa uppdrag i valet 2018. Vi håller dock fast vid att Region Västernorrland är på rätt väg, för framtidens sjukvård.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 januari 2018 kl 12:54

Skribenter

Erik Lövgren
landstingsråd (S), Region Västernorrland
Ewa Back
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (S), Region Västernorrland
Jan-Olov Häggström
regionråd (S), Region Västernorrland
Andreas Sjölander
ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden (S), Region Västernorrland
Anna-Karin Sjölund
gruppledare (S), Region Västernorrland
Hans Backlund
vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden (S), Region Västernorrland