Debatt
Region Stockholm
2 januari 2019 kl 10:19

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Region Stockholm ska vara en samlande kraft

Från årsskiftet har Stockholms läns landsting blivit Region Stockholm. Våra nya uppgifter och ansvar ger oss ett bredare ansvar för hela regionens utveckling. Allt detta kräver en samlad röst och ett tydligt regionalt ledarskap, skriver företrädare för den blågröna koalitionen i nybildade region Stockholm.

Det här är en opinionstext

I juni 2018 beslutade riksdagen att Stockholms läns landsting, landets näst största parlament, den 1 januari 2019 skulle ombildas till Region Stockholm. Våra nya uppgifter och ansvar ger oss ett bredare ansvar för hela regionens utveckling. Det rör bland annat länsplanen för transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och miljö- och klimatarbete. Allt detta kräver en samlad röst och ett tydligt regionalt ledarskap.

Det är ett ledarskap som vi från och med nu kommer att axla med stor ödmjukhet. Region Stockholm ska vara regionens borgmästare, en samlande kraft som i nära samverkan med länets 26 kommuner, är en röst för regioninvånarnas intressen i Sverige och Europa – och mot staten.

Vi är Europas snabbast växande huvudstadsregion med 2,3 miljoner invånare. Här skapas hälften av statens skatteintäkter, trots att vi bara utgör en fjärdedel av landets befolkning. Hit flyttar människor för att arbeta, studera eller forska. Den motor vår region utgör är avgörande för att hela landet ska frodas.

Länets utveckling påverkas dock i hög grad av beslut på statlig nivå, som beskattning av personer och företag, nivå på investeringar i infrastruktur som ger förutsättning för hållbar och klimatsmart tillväxt samt forskning och utbildning vid universitet och högskolor.

Utmaningarna är många framåt. Statens satsningar på infrastruktur urholkas steg för steg trots vår snabba befolkningstillväxt. Brist på bostäder hotar utvecklingen när det leder till arbetskraftsbrist och matchningen på arbetsmarknaden är för dålig. Vi ser samtidigt utanförskap i delar av regionen, särskilt i våra 25 utsatta områden och att otryggheten ökar med växande gängkriminalitet, fler anmälda brott och skjutningar.

För att Stockholmsregionen ska vara attraktivt för boende och företagande, fortsatt ska vara en ledande tillväxtregion som bidrar till hela landets skatteintäkter måste alla aktörer dra åt samma håll. Det gäller särskilt åtgärder för att minska trängsel och klimatpåverkan samt öka bostadsbyggandet, att säkra kompetensförsörjningen och samtidigt minska utanförskapet, samt att varje dag i alla beslut slåss för Stockholmsregionens och våra företagares, universitet och innovatörers konkurrenskraft.

Vi kommer därför under vårt första år att fördjupa samarbetet med de 26 kommunerna och andra viktiga aktörer i regionen. Vi kommer också att ta initiativ till samarbete med nästa regering och framföra de delar som vi ser är avgörande för regionens utveckling framöver.

Statliga investeringar i regionens infrastruktur måste öka, skatteutjämningen kan inte dras åt hårdare som föreslaget och arbetet för att säkra tryggheten i regionen måste öka. Här vilar ett stort ansvar på nästa regering, oavsett sammansättning.

Utöver de här tre delarna kommer frågor om kompetensförsörjning, en tydligare kunskapsstyrning av vården och bostadsbyggande att bli helt avgörande för att regionen framöver ska kunna växa hållbart.

Region Stockholm har goda förutsättningar att leda regionen framåt. Vi har landets starkaste regionala ekonomi, landets kortaste vårdköer och världens näst bästa kollektivtrafik vid sidan av Singapore. Men vi är inte nöjda. Varje skattekrona ska användas mer effektivt än i dag. De vårdköer som finns även här ska arbetas bort och kollektivtrafiken ska inte vara näst bäst – den ska vara bäst.

Vi i den blågröna koalitionen lovar högt reformtempo och vi kommer göra vårt bästa för att ta ett sammanhållet ledarskap för regionen och vara den röst som vårt län behöver och förtjänar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 januari 2019 kl 10:19
Uppdaterad: 2 januari 2019 kl 15:09

Skribenter

Irene Svenonius
ordförande regionstyrelsen Region Stockholm och gruppledare (M)
Gustav Hemming
tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd och gruppledare (C)
Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdsregionråd och gruppledare (L)
Ella Bohlin
vårdutvecklingsregionråd och gruppledare (KD)
Tomas Eriksson
miljö- och kollektivtrafikregionråd och gruppledare (MP)