Debatt
Region Skåne
4 oktober 2019 kl 13:42

Region Skåne begränsar inte tillgången till stomiprodukter

Alla stomiopererade i Region Skåne får tillgång till de produkter de behöver, replikerar ordföranden för Läkemedelsrådet i Region Skåne, Stefan Nilsson till ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet. 

Det här är en opinionstext

Stefan Nilsson
ordförande Läkemedelsrådet Region Skåne

Replik. I en debattartikel hävdar ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet att Region Skåne har infört ett maxtak för stomiprodukter. Det är ett missförstånd.

Skånelistan förbrukningsartiklar stomi är framtagen för att vara ett stöd till de stomiterapeuter som skriver ut produkterna. Men listan ska ses som en rekommendation och inte ett tak. Det görs alltid en individuell bedömning och alla stomiopererade får tillgång till de produkter de behöver.

Riktlinjerna för stomiprodukter är, liksom för alla läkemedel och läkemedelsnära produkter, framtagna utifrån evidens, klinisk erfarenhet och kostnadseffektivitet. Listan är baserad på underlag från Region Skånes arbetsgrupp stomi och fastställd av Läkemedelsrådet.

Det är beklagligt att detta missförstånd har uppstått, trots att Region Skåne och ILCO har haft en dialog avseende syftet med listan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 oktober 2019 kl 13:42

Skribent

Stefan Nilsson
ordförande Läkemedelsrådet Region Skåne