Debatt
Korruption
11 februari 2021 kl 05:20

Regeringens handlingsplan mot korruption saknar handling

När regeringen strax före jul presenterade den första nationella handlingsplanen mot korruption kunde vi konstatera att den  dessvärre saknar handling. Vi uppmanar därför regeringen att komplettera planen, skriver Transparency International Sveriges ordförande Ulrik Åshuvud och styrelseledamot Inga-Britt Ahlenius.

Det här är en opinionstext

I slutet av förra året antog regeringen den första nationella handlingsplanen mot korruption. När det 23-sidiga dokumentet presenterades strax före jul kunde vi konstatera att regeringens handlingsplan dessvärre saknar handling. Det är förvånande att regeringen, efter ett års arbete, inte presterar mer än en ”översiktlig beskrivning” och i stället ger Statskontoret två uppdrag som kunde ha påbörjats parallellt för ett år sedan.

De största riskerna i Sverige vad gäller korruption inom offentlig sektor är kopplade till upphandling och så kallad vänskapskorruption med både intressekonflikter och utnyttjande av ställning och makt. Pandemin ökar risken för korruption, vilket vi redan sett exempel på i samband med vaccinationer.

Vi uppmanar därför regeringen att komplettera handlingsplanen mot korruption med följande uppdrag och åtgärder:

  • Ge Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att skapa större transparens kring upphandlingar i offentlig sektor genom en nationell offentlig databas med bland annat resultatet av genomförda upphandlingar.
  • Utred tillämpningen av lagen om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. Utvidga lagen att även gälla för generaldirektörer och andra högre chefer i staten, regionerna och kommunerna.
  • Genomför en nationell kampanj för att förebygga förtroendeskadliga bisysslor och direkta intressekonflikter i den offentliga sektorn.
  • Skapa transparens kring hur utredare inom kommittéväsendet utses. Inrätta rutiner kring kontroll av eventuella intressekonflikter genom en standardiserad självdeklaration.
  • Utred möjligheten att utvidga förordningen om intern styrning och kontroll så att den omfattar även kommuner och regioner.
  • Återinför tjänstemannaansvaret. 
  • Ge Samverkansrådet, inom ramen för Myndigheter i samverkan mot organiserad brottslighet, i uppdrag att rapportera särskilt om utvecklingen av och riskerna för korruption i offentlig sektor.
  • Utvärdera tillämpningen av lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.
  • Utveckla en transparensgaranti inom stat, regioner och kommuner så att allmänna handlingar och offentlig information aktivt görs tillgängliga digitalt och på webben. Transparensgarantin ska ses som ett komplement till offentlighetsprincipen.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 februari 2021 kl 05:20
Uppdaterad: 17 februari 2021 kl 10:44

Skribenter

Ulrik Åshuvud
ordförande, Transparency International Sverige
Inga-Britt Ahlenius
styrelseledamot, Transparency International Sverige