Debatt
Civilsamhället
3 januari 2017 kl 22:29

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Regeringens dråpslag mot barn och unga

Ni bad om hjälp och flera hundra kårer öppnade upp sina lokaler som temporära boenden under flyktinghösten 2015. Över 60 kårer har verksamhet för ensamkommande, i Södertälje har 14 syrisk-ortodoxa kårer startats. Vi vill och kan göra ännu mer. Men regeringens löften höll inte – scouternas organisationsbidrag har nu sänkts med två miljoner kronor. Ett dråpslag mot ett civilsamhälle som tar ansvar för 45 000 barn och unga.

Det här är en opinionstext

Två miljoner kronor i minskat statsbidrag fick Scouterna i julklapp i år. 2 miljoner i minskade bidrag till en rörelse som har ökat i antal medlemmar de senaste tre åren och som har barn och unga i kö. De står i kö för att kunna vara med i en organisation som jobbar för allas lika värde, där man är schyssta kompisar, där man får lära sig hur demokrati fungerar, får ledarskapsträning från åtta års ålder, får verktyg för bättre självkänsla och får uppleva hur man jobbar för en bättre värld.

Mindre stöd till en organisation som Stefan Löfven, vid upprepade tillfällen använt som exempel på lösning och direkt bad om hjälp 2015 gällande integrationen. En rörelse som i våras bjöds in till samtal av Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, efter ett regeringsbeslut om att mer pengar, 200 miljoner, skulle fördelas som projektstöd, utöver statsbidraget. 

När vi nu läser det beslut vi fått angående Organisationsbidraget 2017, visar sig detta bara ha varit tomma ord, alternativt att det som ges med den vänstra handen tas tillbaka med den högra. Detta beslut som säger att bidraget minskat får vi också utan någon som helst förvarning, dialog eller motivering till varför.

Vi tar vårt ansvar och är redo att göra ännu mer. Vi har 1 000 kårer över hela Sverige, och flera hundra öppnade upp sina scoutlokaler för temporära boenden hösten 2015 och över 60 kårer har i dag verksamhet för ensamkommande barn. I Södertälje har det startats upp 14 nya syrisk ortodoxa kårer där Scouterna blir medlemmarnas fasta punkt i ett nytt land där nätverkande ofta är nyckeln till jobb. Varje vardagkväll, varje helg, erbjuder vi äventyr och kompisar till alla barn och unga, trots det får vi mindre bidrag även om vi redovisar en ökning av antal bidragsberättigade medlemmar och medlemsföreningar! 

Sverige står inför stora samhällsutmaningar som är akuta att lösa och vi har verktyg och metoder att hjälpa till, ännu mer än vad vi redan gör i dag. Men, vi behöver finansiering för att klara det, för att vara en rörelse för alla är inte lösningen att höja vår medlemsavgift. Vi är en organisation som investerar 3,5 miljoner ideella timmar för att våra barn och unga ska få en meningsfull fritid i en verksamhet utom tävlan och där alla kan vara sig själva.

Resultatet av minskningen av 2 miljoner är verksamhet för 11 100 barn under ett helt år. 2 miljoner är 10 års drift av utbildningen Trygga Möten, förebyggande arbete för att förhindra mobbing, övergrepp och kränkningar. 2 miljoner kostar vår metod Free Being Me som kan ge 10 000 unga verktyg för kroppsligt självförtroende. 2 miljoner är 12 000 timmar utbildning i lyssnande och lärande ledarskap – allt för en bättre värld.

Vi tar vårt ansvar för 45 000 barn och unga och 20 000 ideella ledare. Men vad hände med ert löfte om att stötta civilsamhället med utökat stöd? Presenter tycker vi i Scouterna att man överlämnar personligen, så varsågod Stefan Löfven – överlämna regeringens klapp till oss på ett modigare sätt än via en länk på en sajt. Möt oss ansikte mot ansikte och berätta hur ni tänker och var lika modiga som dessa barn, unga och ledare.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.