Debatt
Gränskontroller
4 december 2015 kl 15:28

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Regeringen spelar Svartepetter med Danmark”

Sextio år av nordisk passfrihet, svenska internationella handelsvärden på närmare 300 miljarder per år, 75 000 dagliga passagerare och 18 000 pendlares vardag väger fjäderlätt när regeringen nu improviserar för att ge Danmark en pik i flyktingfrågan.

Det här är en opinionstext

Regeringen har valt den lösning på tillfälliga gränskontroller som är i särklass mest förödande för både näringslivet och det dagliga livet i Öresundsregionen, Nordens största region. Att införa ansvar för transportörerna att kolla pass på en väg och järnväg som är sammankopplad med en hel kontinent är skräddarsytt för att störa ordningen för allmänheten i det dagliga livet.

Följdverkningarna kommer att märkas i hela tågsystemet. Kastrup som tillsammans med Arlanda betjänar svenskt näringsliv med flyg påverkas kraftigt negativt. Och just det verkar vara syftet. Man vill lamslå Köpenhamns och Öresundsregionens trafik för att provocera fram en reaktion från dansk sida.

Regeringen kommer med ett lagförslag för att egenmäktigt kunna stänga Öresundsbron, som ju är samägd med Danmark. Att det släpps samma dag som Danmark går till val om folkomröstning om bland annat medverkan i Europol, hade man nog helt enkelt inte koll på. Men det hade annars lätt kunnat missförstås som inlägg i ett grannlands pågående oberoende val. Efter massiv kritik har regeringen backat något och talar om att man ”bara” skall stänga bildelen vid säkerhetshot.

Men som regeringen förhoppningsvis vet så finns redan sedan femton år tillbaka ett avtal om polisiärt samarbete mellan Sverige och Danmark. Detta syftar bland annat till att hantera en situation som rör ”…illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet, att trygga den allmänna ordningen och säkerheten…”. Avtalet gör det möjligt för svensk polis att ingripa i dessa ärenden även i Danmark. Polisen har alltså i dag eget mandat att bedöma olika insatser alldeles utan att vänta på regeringen om ingripanden på bron. 

Men framför allt öppnar avtalet för hantering av tillfälliga gränskontroller som är smidiga och inte inskränker företags och privatpersoners rörlighet och därmed inte heller negativt påverkar arbetsliv i Sverige och Danmark.

En sådan – kortsiktig – lösning kan innebära att svensk polis kliver på tåg i Danmark och genomför passkontroll under färd. De personer som saknar dokumentation kan sedan hanteras på svensk sida, egentligen var som helst där det finns en station med förberedd organisation. Detta är den lösning som minst påverkar invånare och ligger bäst i linje med nordiska och europeiska målsättningar och konventioner.

Att det som regeringen nu gör ens förekommer på idéstadiet har väckt bred bestörtning. Man kan knappast frigöra sig från tanken att detta tillkommit som ett politiskt statement utan hänsyn till negativa effekter i Öresundsregionen.

Det naturliga hade varit att helt enkelt inleda en dialog om detta som en gemensam utmaning för Danmark, Sverige och Tyskland, istället för att försöka spela Svartepetter med danskarna.

LÄS MER: ”Malmöfientligt att stänga Öresundsbron”.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 december 2015 kl 15:28
Uppdaterad: 14 december 2015 kl 15:10

Skribenter

Stephan Müchler
vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Per Tryding
vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren