Ekonomi

Regeringen måste presentera förslag om skatteutjämningen

Regeringens ovilja att presentera ett förslag om hur den framtida kommunala skatteutjämningen ska se ut skapar oro i många kommuner. Vill man inte att alla delar av Sverige ska ha samma möjlighet till samhällsservice?

Förslagen till förändringar i det kommunala utjämningssystemet från Utjämningskommittén.08 i april förra året välkomnades av lokalpolitiker över hela Sverige och remissvaren är övervägande positiva. Positivt var även svaret från SKL.

Den helt eniga kommitténs förslag var mycket positiva besked för många kommuner och landsting eftersom det rättar till många av de felaktigheter som finns i nuvarande kostnadsutjämnings-system. Det sades då att förändringarna skulle införas från den 1 januari 2013. Om detta ska bli verklighet krävs att regeringen lägger en proposition senast nu under våren.

Det är därför med stor besvikelse som vi – och många andra kommunala företrädare för Centerpartiet runt om i Sverige – nu konstaterar ett en sådan proposition från finansdepartementet saknas på regeringens lista. Varför, frågar vi oss? Vill man inte att alla delar av landet ska ha samma möjligheter till samhällsservice?

Detta har skapat stor oro i många kommuner som efter den eniga utredningens förslag hoppats att justeringarna ska börja gälla från 2013. Därför är det viktigt att regeringen skyndar på arbetet så att propositionen kommer fram under våren. Många positiva effekter av utjämningssystemet blir verklighet om utredningsförslagen genomförs enligt förslaget från nästa år.

Kommitténs förslag till justeringar har en tydlig glesbygds- och landsbygdsprofil, som välkomnas av Centerpartiet och överensstämmer med vår vision om att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Sverige. Dessutom innebär kommitténs förslag att utjämningssystemet moderniseras och förenklas. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.