Vinsttak

Regeringen förminskar idéburen välfärd

Regeringen visar återigen att den inte förstår sig på den idéburna sektorn. Det nya förslaget för att undanta idéburna aktörer från Reepalus vinststopp missar alla de verksamheter som vi leder – trots att vi inte är vinstdrivande. 

Regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu ville inte göra några undantag för idéburna verksamheter i sitt vinstregleringsförslag. Att regeringen nu ändrat sig på den punkten välkomnar vi, men förslaget fungerar inte. Var femte av Famnas – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg – medlemmar hamnar utanför regeringens definition.

Idéburna verksamheter har ett antal unika fördelar. Överskott återinvesteras i verksamheten. Det finns inga externa ägare och ingen vinstutdelning. De flesta har en särskild värdegrund eller vårdfilosofi. 
Närheten mellan verksamhet och värderingar, mellan chefer och personal, gör idéburna flexibla och innovativa. Undersökningar visar att till exempel idéburen äldreomsorg har högre personaltäthet och bättre utbildad personal. Idéburna aktörer finns främst inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, HVB-hem, kvinno- och tjejjourer, flyktingmottagande, assistans och LSS.

De idéburna verksamheter som vi leder skulle hamna utanför regeringens definition endast på grund av att vi inte valt att driva vårt arbete som stiftelser eller ideella föreningar. Formen får inte bli viktigare än innehållet, men det är just det som riskerar att bli resultatet av Finansdepartementets förslag.

Trots att idéburna utförare utgör en väldigt liten andel av svensk välfärd, och att regeringen säger sig vilja se tillväxt i andelen, så exkluderar förslaget många av oss som redan finns där. Här är några av många exempel.

Immanuelskyrkans Vård AB driver ett äldreboende i Stockholm. Det är församlingens diakonala projekt, som behövde särskiljas från dess driftsbudget. Stiftelseformen ansågs ha nackdelar vad gäller flexibilitet. Församlingen driver vårdboendet som icke-vinstdrivande bolag. 

Fairways Engagemangsboende AB ägs av Göteborgs kyrkliga stadsmission och Bräcke diakoni och startades med utvecklingsmedel från Svenska kyrkan. Tillsammans med andra idéburna organisationer i Göteborg skapas HVB-hem och stödboenden för ensamkommande ungdomar. 

Mobilitetscenter i Göteborg startades av rörelsehinderförbunden som ett Arvsfondsprojekt. Man rekommenderades associationsformen ekonomisk förening. Enligt stadgarna kan ett eventuellt ekonomiskt överskott endast återinvesteras i verksamheten och enbart ideella föreningar vara medlemmar.

Regeringens förslag syftar till att ideella föreningar, stiftelser och bolag med särskild vinstbegränsning ska kunna undantas från regelverk kring avkastning på eget kapital. Våra exempel visar att det finns såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar som väl uppfyller intentionerna för idéburen sektor men som hamnar utanför lagförslagets definition. Grundtanken i förslaget är god men utförandet fel. 

Regeringen skriver att det inte finns någon myndighet som har uppgiften att avgöra vem som hör till sektorn. Vårt svar – ge då en myndighet uppdraget! Förslagsvis Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) som redan är expertmyndigheten för civilsamhällespolitiken.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.