Debatt
Färdtjänst
22 maj 2018 kl 16:14

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Regeringen diskriminerar ungdomar med färdtjänst

Regeringen gör tillsammans med Vänsterpartiet stort nummer av att skolungdomar ska få resa gratis med kollektivtrafiken under sommarlovet. Regeringen anslår 350 miljoner kronor per år under tre år på reformen. Men det subventionerade resandet gäller inte skolungdomar som använder färdtjänst, skriver riksdagsledamoten Bengt Eliasson (L).

Det här är en opinionstext

Bengt Eliasson
riksdagsledamot (L) och talesperson i funktionshinderpolitik

Regeringens budskap till ungdomar som har färdtjänst är att de inte är lika mycket värda som sina kompisar som får åka gratis med kollektivtrafiken i sommar. Regeringen satsar istället på dem som inte har en funktionsnedsättning – inte på er. Det är unket synsätt.

Tillsammans med Vänsterpartiet åsidosätter den rödgröna regeringen återigen funktionshindrade ungdomar. Det är inget annat än diskriminering.

Vi liberaler frågar oss naturligtvis varför ungdomar som använder färdtjänst inte omfattas. Varför anser regeringen att just denna grupp återigen ska åsidosättas. Varför tycker Vänsterpartiet, som drivit på för att få igenom reformen, att skolungdomar med färdtjänst ska diskrimineras? Var finns rättvisan i detta?

Regeringen överlåter till de regionala trafikhuvudmännen att avgöra vad som ska vara avgiftsfri kollektivtrafik i länet. Med den konstruktionen är det uppenbart att skolungdomar som har färdtjänst inte får möjlighet att resa gratis i sommar – något som deras kompisar utan funktionsnedsättning kommer att kunna.

Från hela landet kommer signaler, från Stockholms län, från Skåne och Västsverige, att det anses för dyrt att inkludera färdtjänsten i den avgiftsfria kollektivtrafiken – trots att det bara är tre personer av 1000 under 19 år som har färdtjänsttillstånd.

Att regeringen inte från början slagit fast att färdtjänsten måste ingå för att landstingen/regionerna ska kunna söka och få statsbidraget är underligt och svårt att förstå.

Regeringen säger att funktionshinderperspektivet ska genomsyra all politik. Att politiken ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men uppenbarligen menar regeringen inte allvar med det. För om så hade varit fallet hade de ungdomar som använder färdtjänst inte sorterats bort. Regeringens politik skickar ut signalen att ungdomar som använder färdtjänst inte är lika mycket värda som andra ungdomar. Det är ytterligare ett slag mot en grupp som är marginaliserad. 

Det är osolidariskt och diskriminerande.

Det är dålig politik. Det är en politik som vi Liberaler bekämpar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 22 maj 2018 kl 16:14

Skribent

Bengt Eliasson
riksdagsledamot (L) och talesperson i funktionshinderpolitik