Debatt
Utjämningssystemet
6 september 2019 kl 05:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Rättvist att Stockholm betalar tillbaka till Dalarna

Vi tycker inte alltid lika, men i frågan om förslaget till ny kostnadsutjämning är vi överens. Att utjämningen ökar är en förutsättning för att Sverige ska hålla ihop. Det handlar inte om stad mot land. Stad och land stärker varandra och hela Sverige behövs, skriver regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) och oppositionsrådet Elin Norén (S), region Dalarna.

Det här är en opinionstext

Regeringens aviserade förändringar av kostnadsutjämningen har väckt ilska hos Stockholms politiker. Det är inte första gången som utjämningssystemet väcker negativa reaktioner från huvudstaden. Stockholmspolitikernas inställning gör det dock extra viktigt för oss Dalapolitiker att markera enighet, även om vi tycker olika i många frågor. 

Vi är nämligen överens i stödet för det nya förslaget till kostnadsutjämning. Det handlar i grunden om den enkla insikten att alla invånare i Sverige, oavsett var man bor, ska ha rätt till en god välfärd. Ska vi klara det måste resurser omfördelas och förutsättningarna jämnas ut. Kommuner med många äldre och därmed högre kostnader för äldreomsorg behöver få mer. Vi behöver dessutom tillföra pengar till regioner med höga sjukdomstal och styra om resurser till områden där befolkningen minskar eller ökar kraftigt då det är dyrt att både växa och krympa. 

Egentligen är det inte mer än rättvist att Stockholm betalar tillbaka lite till Dalarna. Inkomsterna från stålet och skogen som exporteras från Dalarna bidrar till det svenska välståndet. Momsen från den växande turismnäringen stärker statskassan. Unga utbildas här och försvinner sedan till Stockholm där de tillför kompetens och skattekronor. Då bör vi också få något tillbaka.

Det kostar att upprätthålla samhällsservice i glesbygd och därför behöver glest befolkade områden kompenseras extra. Sjukvården blir dyrare då en god beredskap måste upprätthållas trots få invånare. Det blir dyrare transporter med skolskjutsar, sjukresor, ambulanser och ambulanshelikoptrar och ofta även högre kostnader för anställningar eftersom det kan vara svårt att rekrytera till arbetsplatser i glesbygd.

Det gamla systemet för kostnadsutjämning behöver förändras på flera sätt eftersom det till stor del bygger på gamla siffror och ibland rena felaktigheter. Ett exempel är att kommuner i dag får bidrag om man har många invånare som bor i lägenhet – men människor i Stockholm bor ju inte i lägenhet för att de är fattiga, utan för att de bor i en storstad!

Vi tycker inte alltid lika, men i frågan om förslaget till ny kostnadsutjämning är vi överens. Att utjämningen ökar är en förutsättning för att Sverige ska hålla ihop. Det handlar inte om stad mot land. Stad och land stärker varandra och hela Sverige behövs. Det bör vara uppenbart även för politiker i Stockholm.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 6 september 2019 kl 05:00
Uppdaterad: 6 september 2019 kl 05:28

Skribenter

Ulf Berg
regionstyrelsens ordförande (M) region Dalarna
Elin Norén
oppositionsråd (S) region Dalarna