Funktionsvarierad? Hela debatten

Rätt använt är funktionsvariation rätt ord

Om vi gör tydligt att ordet funktionsvariation används just för att tala om variationer – inte för att ersätta andra, värdeneutrala ord av rädsla för kränkning – då är det alldeles säkert ett bra och användbart ord.

REPLIK. Det ligger någonting trevligt i att i en debatt få en replik man kan hålla med om helt och hållet. 

Att döma ut funktionsvarierad som ett ”nonsensord” är naturligtvis väl tillspetsat, men min ordagranna formulering var faktiskt denna: ”Varken jag eller någon annan blir mindre funktionshindrad av att ersätta ovannämnda begrepp med ett nonsensord som ’funktionsvarierad’.”

Jag vänder mig alltså bara emot försöket att ersätta begreppen funktionsnedsatt och funktionshindrad med funktionsvariation – för då blir ordet nonsens. Det är så och endast så jag hört ordet lanseras. Nu senast av Funk i P1 men långt dessförinnan av framträdande företrädare för olika handikapporganisationer.

I de fall det rör sig om en variation är det naturligtvis helt rimligt att tala om just en variation – och jag är glad att Utbult och Rutkowski lyfter detta perspektiv.

Om vi gör tydligt att ordet används just för att tala om variationer – inte för att ersätta andra, värdeneutrala ord av rädsla för kränkning – då är det alldeles säkert ett bra och användbart ord.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.