Debatt
Flyktingpolitik
22 juni 2016 kl 10:20

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Råder knappast kaos - nya asyllagen behövs inte

Den strängare lagstiftningen behövs inte då antalet asylsökande minskat avsevärt. Det råder knappast kris och kaos i Sverige som en del har påstått. Vi är djupt oroade över de förändringar som nu sker inom flyktingpolitiken, skriver representanter för civilsamhälle, profession och forskning som varnar för ett växande parallellsamhälle.

Det här är en opinionstext

I går tisdag röstade Sveriges riksdag igenom regeringens förslag avseende tillfälliga uppehållstillstånd. Den nya lagen innebär att Sverige blir sämst i klassen på flyktingpolitik i Europa – på samma nivå som Cypern och Malta. Sverige bryter därmed en lång tradition av solidaritet och medmänsklighet.

Vi, som representanter för civilsamhälle, profession och forskning, är djupt oroade över de förändringar som nu sker inom flyktingpolitiken. Sverige har av tradition varit ett land där man stått upp för medmänsklighet och solidaritet med dem som har det svårast.

Ett starkt välfärdssamhälle har råd att värna människor i allra största utsatthet. När länderna i södra Europa förra året stängde sina gränser beklagade vi den inhumana situation som flyktingarna hamnade i. Sverige och Tyskland var de enda länder som tog ett solidariskt ansvar.

I september 2015, efter det att den lille pojken Alans döda kropp sköljts upp på en turkisk strand, sade statsminister Stefan Löfven (S): ”Fasan, rädslan som denna lilla pojke upplevt, ska ingen någonsin behöva uppleva. Jag sörjer honom och alla andra barn som dör på flykt och i krig. Jag sörjer med hans föräldrar och anhöriga. Jag sörjer med mänskligheten, när detta sker inför våra ögon. Den sorg vi alla delar ska vi omvandla till handlingskraft. Nu måste vi agera. Sverige ska fortsätta att ta sitt ansvar.”

Statsministern sade också att Sverige ska fortsätta att vara ett land som bär solidariteten som vår största stolthet. Sedan dess har en majoritet av politikerna gjort en helomvändning.

Under hösten 2015 kom långt fler flyktingar till Sverige än man hade räknat med. Mottagandet blev ofta svårt att hantera – och varje problematisk situation lyftes fram i media. Från många håll kritiserades landets omfattande flyktingmottagande och slutligen stängdes även svenska gränser med hjälp av gränskontroller. Nu skärps lagstiftningen – motsatsen till att ta ansvar och visa solidaritet.

Antalet flyktingar har sedan i höstas minskat avsevärt och vi anser därför att den ändrade lagstiftningen inte behövs. Det råder knappast kris och kaos i Sverige som en del har påstått. Visst har det varit problematiskt på sina håll, men på många ställen har flyktingmottagandet varit välordnat – som det brukar vara i Sverige. I de flesta kommuner välkomnas flyktingarna – en bild som alltför sällan belyses i media.

Sverige har länge varit ett bland de bästa länderna i Europa på att ge flyktingar skydd, återge barn dess rättigheter och återförena familjer. Däremot har vi inte varit lika bra på att integrera nyanlända på arbetsmarknaden.

De lagändringar som nu blir verklighet slår hårt, inte bara mot grundläggande skydd och trygghet, utan även mot möjligheten för nyanlända att få jobb. Tillfälliga uppehållstillstånd gör det till exempel i praktiken omöjligt för nyanlända högskoleutbildade att delta i de snabbspår som arbetsmarknadens parter varit med och tagit fram.

Med tillfälliga uppehållstillstånd och efterföljande omprövningar kommer resurserna – både monetära och mänskliga – att läggas på fel saker. Vi kommer att få ett parallellsamhälle präglat av otrygghet och ökad kriminalitet. För vad ska man leva av om man inte ges rätt förutsättningar att arbeta och etablera sig i det nya samhället?

Vi beklagar att Sveriges riksdagsledamöter fattat ett beslut gör Sverige till ett mindre medmänskligt land  och att solidaritet med dem som är allra mest utsatta inte längre kommer att vara en bärande kraft i det offentliga Sverige. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 22 juni 2016 kl 10:20
Uppdaterad: 6 juli 2016 kl 15:46

Skribenter

Heike Erkers
förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Gunilla Silfverberg
professor och ordförande Forum för interkulturell utbildning och forskning, Ersta Sköndal högskola
Lotta Säfström
riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Martin Ärnlöv
direktor/vd Bräcke Diakoni