Psykisk ohälsa

”Psykisk sjukdom är inte ett brott”

Justitieminister Morgan Johansson vill att Kriminalvården från och med nästa år tar över ansvaret från polisen för att skjutsa psykiskt sjuka personer till tvångsvård. En människa som är sjuk är emellertid ingen brottsling – och fel bemötande riskerar att bidra till stress och aggressivitet. Inför i stället psykatriambulanser.

Det finns flera olika anledningar till att en läkare utfärdar ett intyg om tvångsvård. Det kan gälla djupa depressioner där personen är suicidal, eller har slutat äta och behöver heldygnsvård. Är det rimligt att människor med den sortens sjukdomssymptom ska transporteras av Kriminalvården? 

Regeringen och justitieminister Morgan Johansson anser det. Enligt ett förslag ska Kriminalvården från om med nästa år ta över polisens transporter i handräckningsärenden av personer som omhändertas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

En människa som är sjuk är ingen brottsling. Lagen går in och reglerar under vilka omständigheter som en person får frihetsberövas vid psykisk sjukdom, i syfte att skydda personen från sig eller andra. Det betyder inte att det har begåtts ett brott, det är inte det som lagen reglerar.

Vi ser en risk för att transporten blir stigmatiserande och att sjukdomen uppfattas som något väldigt avvikande.

Vi vill istället att det i alla landsting och regioner ska finnas psykiatriambulanser med vårdpersonal som har specialistkompetens att möta och bemöta psykiskt sjuka människor i deras svåraste stunder. För det är vård dessa människor behöver, inte att transporteras som brottslingar. Vad för signaler skickar det till människor vars enda brott är att de är sjuka?

Det är ett stigmatiserade förslag som justitieminister Morgan Johansson kommer med. En human psykiatri som respekterar människovärdet transporterar inte sina patienter med hjälp av Kriminalvården. Skulle det vara acceptabelt att vi transporterade cancersjuka mellan olika sjukhus med hjälp av Kriminalvården?

Att möta en människa i kris kräver kunskap om hur människor reagerar i stressade situationer, men minst lika viktigt är att känna igen sina egna reaktioner. Felaktigt bemötande av en människa i kris kan trigga onödig aggressivitet. Målet måste vara att orsaka minsta möjliga stress vid handräckningen.  Den specialistkompetensen finns hos utbildad vårdpersonal, som bör bemanna psykiatriambulanser. De kan bemöta människor som är sjuka, och som förtjänar att behandlas värdigt och med respekt. 

Det antistigma arbete kring psykisk ohälsa som bland annat har bedrivits från statligt håll genom riksförbundet Hjärnkoll kommer att gå förlorat om förslaget om att Kriminalvården ska ansvara för transporterna blir verklighet. Det skickar inte bara fel signaler till psykiskt sjuka, utan också allmänheten. Det finns bland annat en risk att psykisk sjuka uppfattas som aggressiva på grund av att de ska transporteras av Kriminalvården.  

Om den sjuke är aggressiv på ett sådant sätt att psykiatriambulanserna inte kan hantera det med lämpligt bemötande, är det polisens uppgift att sköta handräckningen. Polisen har våldsmonopol, och är utbildade för att hantera det. Vi kan inte slira på vem som får utöva våld och i vilka situationen, särskillt inte när det gäller människor som befinner sig i sina svåraste stunder.

, vi ber justitieminister Morgan Johansson att inte skruva tillbaka klockan och stigmatisera psykisk sjuka människor. Var en del av utvecklingen istället. Se till att få psykiatriambulanser på plats med personal som har utbildning att möta människor i deras svåraste stunder. En människa i psykos är sjuk, inte en brottsling. Ge denna människa vad den behöver - vårdutbildad personal, säkra transporter och värdighet. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.