Debatt
Arbetsförmedlingen
11 maj 2017 kl 15:12

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Privata matchningsaktörer viktiga komplement”

Privata matchningsaktörer kan komplettera och utveckla Arbetsförmedlingens verksamhet, som idag präglas av mycket låg effektivitet och bristande resultat.

Det här är en opinionstext

REPLIK. Två LO-företrädare menar att privata aktörer inte kan bidra till att höja Arbetsförmedlingens effektivitet och resultat. Tvärtom menar Almega.

Faktum är att huvuddelen av arbetsförmedlandet i Sverige redan idag sker privat. Uppemot 90 procent av alla nyrekryteringar i privat och offentlig sektor skedde via andra kanaler år 2016. En stor del av matchningsarbetet utförs av de rekryterande arbetsgivarna själva via annonsering och intervjuer med mera. En viktig kanal är också privata bemannings- och rekryteringsföretag, som satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

En utmaning för Arbetsförmedlingen är att man brottas med lågt förtroende hos arbetsgivarna. I Almegas företagarpanel Q1 2017 angav endast 2 procent av arbetsgivarna att man hade ett mycket stort förtroende för myndigheten.

En annan utmaning består i att hantera effekterna av flyktingkrisen under 2015 som i nuläget innebär att ca 100 000 nyanlända är på väg in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Effektiviteten i detta uppdrag är idag mycket låg, endast 6 procent går vidare till osubventionerat arbete efter två år.

Arbetsförmedlingen är en stor aktör med stora resurser, men man kommer inte klara utmaningen att matcha de arbetslösa i arbete på egen hand. Samarbete med andra aktörer, både offentliga och privata är nödvändigt. För trots en urstark arbetsmarknad där många arbetsgivare fullkomligt skriker efter personer att rekrytera, är gapet ofta för stort mellan utbud och efterfrågan. Ett stort antal potentiella rekryteringar blir aldrig av på grund av att jobbtillväxten främst sker i kunskapsintensiva branscher, samtidigt som huvuddelen av de arbetslösa är kortutbildade.

Almega och Bemanningsföretagen har tagit fram ett förslag på reformering av Arbetsförmedlingen, med syfte att öka myndighetens effektivitet och resultat. Detta åstadkoms genom stärkt samarbete med privata matchningsaktörer, där nyckeln är ökad styrning mot önskvärt resultat.

Målbilden måste vara tydlig, det vill säga vad aktörerna ska leverera för olika målgrupper. Övergång till reguljärt arbete bör vara ett tydligt mål, kortutbildade en central målgrupp.

Uppföljningen måste också vara skarp. Aktörernas resultat bör granskas på flera parametrar och ges en rating som sammanfattar deras prestation. De som levererar bristfälliga resultat bör gallras bort, medan de som lyckats väl ges ökat förtroende. En mycket skarp resultatstyrning som även bör omfatta det Arbetsförmedlingen gör i egen regi.

Det är också värdefullt att stärka de arbetslösas egna möjligheter att ha inflytande över vilka förmedlingstjänster de vill nyttja och vem som ska utföra dem. Ökade inslag av kundval, mot bakgrund av information om tjänsternas och leverantörernas kvalitet, ger drivkrafter för höjd kvalitet och investeringar för bättre resultat.

LO:s kritik mot dessa möjligheter andas en förlegad världsbild, och speglar en svunnen tid då arbetsmarknaden var mer traditionell och odynamisk. Dagens arbetsmarknad och utmaningar kräver stärkt samarbete med privata matchningsaktörer, annars kommer Arbetsförmedlingen få en allt mer marginell roll.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 maj 2017 kl 15:12
Uppdaterad: 11 maj 2017 kl 15:16

Skribenter

Ann-Kari Edenius
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega