Debatt
Samhällsbyggnad
1 juni 2020 kl 19:00

Prioritera inte ned de unga och äldre

Trots att covid-19 har kraschat den svenska ekonomin behövs 560 äldreboenden och 1400 nya förskolor och skolor fram till 2026. Prioritera inte ned de unga och äldre som en kortsiktig besparingsåtgärd, det kommer att stå samhället dyrt på sikt, skriver Nils Styf, vd för samhällsfastighetsbolaget Hemsö.

Det här är en opinionstext

Nils Styf
Vd för Hemsö

Det ekonomiska läget i Sverige och världen är hårt ansträngt i sviterna av covid-19. Flera kommuner och regioner hade redan före pandemin en hårt pressad ekonomisk situation.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 19 maj skriver bland annat biträdande finansminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson att regeringen skjuter till ytterligare sex miljarder kronor till kommuner och regioner. De skriver också att vi under 2020-talet behöver säkra en trygg ålderdom för den stora 40-talistgenerationen som nu går in i 80-årsåldern, vilket innebär stora investeringar i bland annat nya äldreboenden.

Sveriges befolkningsmängd ökar och vi blir allt äldre. Enligt Finansdepartementet behövs det 1400 nya förskolor och skolor och 560 äldreboenden i Sverige fram till 2026. Enligt SCB väntas antalet personer över 80 år öka med 300 000 till år 2030 och förra året hade 127 av Sveriges 290 kommuner ett underskott av äldreboendeplatser. Dessa behov kommer varken att minska eller försvinna.

Skolor och äldreboenden är stora investeringar för kommunerna, likväl är de kritiska att genomföra för att möta de ökande behoven och säkerställa en hållbar situation för invånarna. Dessvärre ser vi nu en tendens bland vissa av Sveriges kommuner att det osäkra världsläget och den pressade ekonomin får konsekvensen att investeringsbeslut om social infrastruktur skjuts på framtiden.

Att i detta läge bromsa investeringar i social infrastruktur, där äldreboenden och skolor utvecklas med barn, unga och äldres behov i fokus är att bromsa investeringar i en hållbar samhällsutveckling och framtid. Det medför risken att vi hamnar i ett akut och ohållbart läge inom en snar framtid, där bristen på skolor och äldreboenden kommer att kräva snabba lösningar med icke ändamålsenliga lokaler som resultat.

Dessutom kommer en social infrastruktur-skuld på grund av covid-19 att få till följd att Sveriges ekonomi skadas ytterligare. Den behöver nu, mer än någonsin, hållas i gång. Likväl som statliga satsningar och åtgärder genomförs inom infrastruktur och bostäder bör även den sociala infrastrukturen inom den kommunala sektorn prioriteras, då den är en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten i Sverige.

Om Sverige ska stå starkt efter krisen är det inte läge att prioritera bort våra unga och äldre. Var beslutsföra och snarare tidigarelägg investeringarna istället för att skjuta dem på framtiden. Utveckla skolor och äldreboenden själva eller med en erfaren privat fastighetsaktör som Hemsö – oavsett hur så se till att det blir gjort.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 juni 2020 kl 19:00

Skribent

Nils Styf
Vd för Hemsö