Debatt
Lärarutbildning
2 februari 2017 kl 11:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Politisk samsyn nyckeln till säkrad lärarförsörjning

Vi välkomnar utspelet om en mer flexibel lärarutbildning. Och vi vill gärna se fler förslag. Men vad vi framför allt efterfrågar är politisk samsyn. Vi måste vara säkra på att ökad flexibilitet inte hotar kvaliteten.

Det här är en opinionstext

Johanna Jaara Åstrand
ordförande Lärarförbundet

På onsdagen kom Moderaterna med ett förslag för att göra lärarutbildningen mer flexibel och tillgänglig för fler. Den som redan har en ämnesutbildning kan i dag söka till en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att komplettera till exempel en ekonomexamen eller en examen i filosofi, för att bli ämneslärare på gymnasiet. Med Moderaternas förslag ska även den som idag saknar någon poäng i ämnesstudierna för att kvalificera sig till KPU, få hela studietiden på sig att göra även dessa kurser klara.

Lärarförbundet välkomnar förslaget. Vi har en akut lärarbrist i Sverige. Regeringen beräknar att det saknas 60 000 utbildade lärare inom mindre än två år. Vi behöver fler kvalitativa vägar till lärarexamen. Vi lärare behöver fler behöriga och legitimerade kollegor. 

Förslaget behöver dock utvecklas för att kunna bli praktiskt genomförbart och för att säkerställa kvalitet i utbildningen för de framtida lärarna. 

I dag finns ingen möjlighet att bli lärare för åk 1–6 via en KPU. För att bli lärare i dessa årskurser krävs ämneskompetens i så många ämnen, att det är i princip omöjligt att på samma sätt tillgodogöra sig ämnesstudierna genom en annan redan genomförd högskoleutbildning. Moderaterna har rätt i att vi behöver fler vägar även till en grundlärarexamen. Det är en fråga vi gärna är med och utvecklar ytterligare. En väg skulle kunna vara att öppna för möjligheten att bli grundlärare i färre ämnen med större djup.

Grundläraren skulle i så fall kunna ha ett minimum av tre ämnen, varav svenska och matematik lämpligen skulle vara två av ämnena. Det skulle öppna upp för en utbildningsform som liknar KPU för ämneslärare, även för grundlärare. Det skulle både vara praktiskt genomförbart, samtidigt som det bibehåller kvaliteten. 

Moderaternas utspel är angeläget för att möjliggöra för fler att välja läraryrket. Vi behöver fler politiska förslag som lyckas kombinera behovet av fler välutbildade lärare och vägar att göra karriärbyten under hela yrkeslivet.

Lärarbristen är inte längre bara en prognos – den märks i allra högsta grad ute på landets skolor. I november förra året angav 73 procent av lärarna i en Novus undersökning att det inte finns vikarier att sätta in, 56 procent har obehöriga kollegor och 45 procent hade i slutet av terminen fortfarande vakanta lärartjänster på sin arbetsplats. Det är siffror som talar för sig själv och måste tas på allvar.

Men även om vi öppnar fler dörrar till läraryrket får det inte utarma den kvalitet och kompetens som läraryrket kräver. Mer måste göras för att säkerställa att varje elev får rätt att mötas och undervisas av utbildade och behöriga lärare.  

Det här är en fråga som det borde gå att hitta politisk samsyn och vilja kring. Att säkra lärarförsörjningen är att säkra en hållbar kunskapsutveckling.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 februari 2017 kl 11:45
Uppdaterad: 2 februari 2017 kl 13:19

Skribent

Johanna Jaara Åstrand
ordförande Lärarförbundet