Debatt
Hyresförhandlingar
17 december 2020 kl 12:54

”Politikerna behöver förstahandsinformation”

En extrem återhållsamhet inför årets hyresförhandlingar är den ansvarsfulla vägen att gå detta år. Det är viktigt att politikerna får reda på vad invånarna faktiskt tycker om de beslut som fattas, och hur levnadsvillkoren påverkas, replikerar Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Det här är en opinionstext

Marie Linder
förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har varit tydlig med att detta förhandlingsår inte är som alla andra för landets hyresgäster. En extrem återhållsamhet inför årets hyresförhandlingar är den ansvarsfulla vägen att gå, i en tid när delar av samhällsekonomin utsätts för hård prövning. Det kommer att ta tid helt enkelt för samhällsekonomin att komma på fötter igen. 

Läs också ursprungstexten i detta replikskifte

Anders Nordstrand skriver att Hyresgästföreningen försöker politisera hyresförhandlingarna genom att vi uppmanar hyresgäster att ta kontakt med kommunpolitiker.

Vi tar som part ett ansvar för de förhandlingar som pågår just nu runtom i landet. De lokala förutsättningarna rör sig i de årliga förhandlingarna om kostnadsutvecklingen för att upprätthålla nivån på förvaltningen i bostadsbeståndet och de kvaliteter som hyresgästerna förväntar sig av boendet. I denna del är det bostadsföretagens ledning och de lokala hyresgästföreträdarna som har de bästa kunskaperna. 

Nordstrand skriver också att det är viktigt att Hyresgästföreningen fortsättningsvis värnar systemet med kollektiva hyresförhandlingar som bedrivs av de lokala parterna – utan politisk inblandning. Kommunen som företrädare för skattekollektivet och ägare av de allmännyttiga bostadsföretagen ger direktiv till verksamheten: genom krav på nyproduktion och ökad soliditet, i utförsäljningar, avkastningskrav och värdeöverföringar. Direktiven kan vara drivna av politiska intressen, men måste vara tydliga utifrån det allmännyttiga intresset till nytta för bostadsförsörjningen på orten. Därför är kommunpolitiken viktig i sammanhanget.

Hyresgästföreningen jobbar också intressepolitiskt för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi tror på dialog. Det är viktigt att politikerna får reda på vad invånarna faktiskt tycker om de beslut som fattas, och hur levnadsvillkoren påverkas. Politikerna behöver förstahandsinformation från dem som berörs, landets hyresgäster. Därför är en god dialog med kommuninvånarna betydelsefull.

Vi vill vara en konstruktiv kraft. Låt oss nu som parter fortsätta våra samtal om hyresrättens utveckling, samtidigt som vi tar ett kollektivt ansvar för både förhandlingssystemet och för samhällsutvecklingen. Vore det inte bra om vi, bostadsmarknadens parter, kunde visa att vi likt staten också tar vårt ansvar i denna tid?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 december 2020 kl 12:54
Uppdaterad: 22 december 2020 kl 11:51

Skribent

Marie Linder
förbundsordförande, Hyresgästföreningen