Debatt
LSS
23 april 2018 kl 14:07

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Politiker – ta chansen att genomföra LSS-praktik!

Funktionshinderbanan och representanter från funktionsrättsrörelsen tror att det är helt avgörande i ett demokratiskt samhälle att våra politiker jobbar och upplever den verklighet de fattar beslut om. Därför uppmanar vi LSS-ansvariga kommunpolitiker att gå ut på en veckas praktik på ett av sina LSS-boenden.

Det här är en opinionstext

Förra året cyklade initiativet Funktionshinderbanan 80 mil för fler och bättre LSS-boenden för personer med särskilda behov. Många av de boende, närstående, psykologer och personal som intervjuades längst vägen vittnade om en ojämn kunskapsnivå bland de lokala kommunpolitikerna om hur man skapar bra LSS-boenden. Men också om en generell okunskap om personer med särskilda behov.

Okunskap grundar sig ofta i brist på erfarenhet. Därför uppmanar Funktionshinderbanan och representanter från funktionsrättsrörelsen nu LSS-ansvariga kommunpolitiker att gå ut på en veckas praktik på ett av sina LSS-boenden.

Att jobba i och uppleva den verklighet man fattar beslut om är något vi tror är helt avgörande för ett demokratiskt samhälle där alla – oavsett stödbehov – ska få chansen att leva ett tryggt och fritt liv.

I mer än hälften av landets kommuner finns det brist på LSS-bostäder enligt Boverket. Det ligger i kommunernas intresse att öka antalet LSS-bostäder för att slippa att betala det vite som utgår till kommuner, som inte kan erbjuda LSS-bostad inom skälig tid. Men även om kommunerna beslutar sig för att öka antalet bostäder kommer väntetiderna under flera år framöver fortsätta vara oskäligt långa vilket ökar risken för kompromisser som gör att vissa bostäder inte blir så anpassade som de skulle kunna vara.

Vittnesmål från våra intervjupersoner visar också att kvaliteten på boendena ibland är väldigt ojämn, kunskapsnivån hos personalen skiljer sig åt. Många boende blir beroende av personalen för fritidsaktiviteter och möjligheten till fysisk aktivitet i boendet är begränsad.

Det ställs idag höga krav på fysisk tillgänglighet (såsom breda dörrar och korridorer) på LSS-boenden, vilket såklart är jättebra! Men det ställs inte lika höga krav på kognitiv tillgänglighet. Det vill säga på hjälpmedel där man med ljud, ljus och teknik stöttar de boende i vardagen för att öka deras självständighet och förhindra att hemmet blir till en kognitiv hinderbana i vardagen.

Vid det här laget ska landets alla LSS-ansvariga kommunpolitiker ha fått ett rosa kuvert där de utmanas att gå ut på praktik på ett LSS-boende. Vi hoppas så många kommuner antar utmaningen och tar tillfället i akt att fördjupa sina kunskaper.

Så, politiker! Ut på praktik. Upplev, se och reflektera över den vardag ni beslutar om.

Fjorton kommuner har hittills antagit utmaningen och skickar LSS-ansvarig kommunpolitiker på en veckas praktik på ett LSS-boende. I vissa kommuner väljer man dessutom att skicka flera politiker. I september cyklar Funktionshinderbanan 80 mil igen för fler och bättre LSS-bostäder. Tills dess hoppas vi att minst 10 procent av Sveriges kommuner har antagit vår utmaning.

Vi vill bidra till djupare förståelse och kunskap hos politikerna om hur samhället kan skapa fler och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Så att hemmet blir ett stöd i vardagen – inte en hinderbana.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.