Debatt
Kulturpolitik
17 september 2019 kl 10:38

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Politiker måste även tåla rebellisk konst

Nacka kommuns instruerande av den offentliga konsten har gått för långt. Det här är inget enskilt fenomen. Det offentliga tycks allt oftare inkräkta på den konstnärliga friheten. Sölvesborgs kommun är ett annat exempel, skriver Sara Edström ordförande Konstnärernas riksorganisation. 

Det här är en opinionstext

Sara Edström
ordförande Konstnärernas riksorganisation

I Sverige har kulturpolitiken sedan en lång tid tillbaka arbetat för att främja och förbättra villkoren för såväl kulturutövare som för kulturupplevelser och eget skapande. En viktig ledstjärna är att kulturens innehåll ska vara fritt från politisk styrning och det är värt att värna och upprätthålla, anser vi från Konstnärernas riksorganisation.

Våra grundlagar upprätthåller också konstnärlig frihet inom ramen för yttrandefriheten. Regeringsformen (RF) ger varje medborgare yttrandefrihet; en frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Det gäller inte enbart positiva eller ofarliga uttryck utan också det som kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen. Det allmänna får inte begränsa enskildas yttrandefrihet. Det är en väsentlig grundval för ett demokratiskt samhälle, ett hinder mot censur. Grundlagen kräver också att myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet och får inte ingripa mot någon för att hen har använt sin rätt att uttrycka sig fritt. 

I Sverige har vi därmed både i grundlag och politiskt utgått ifrån att det råder full frihet för konstnären, liksom andra medborgare, att uttrycka sig fritt. Det offentliga ska hålla sig på ”en armlängds avstånd”. Men något har börjat hända, offentliga instanser har börjat styra innehållet i de uttryck och den konst som tillåts, vilket begränsar den konstnärliga friheten.

Nacka kommun instruerar konstnärer kring vad som bör och inte bör ingå i konsten i kommunprojektet ”Wall Street Nacka”. Med ett antal beskrivande ord, rubricerade ”Ny kod/DNA”, anges i vilken riktning Nacka vill gå med festivalen. Orden som bör undvikas inkluderar exempelvis rebellisk, ilska, aggressivitet, protest mot dåliga samhället [sic!], subkultur, underground, i utkanten etc etc. Kan styrningen av det konstnärliga uttrycket bli tydligare än så? Vad skulle JO säga?

I Sölvesborgs kommun vill den politiska ledningen i form av det så kallade samstyret prioritera klassisk och tidlös konst vid konstinköp. Frågan är hur man förhåller sig till klassisk konst som består av skulpturer av nakna kvinnokroppar som symboliserar våren, skörden eller moderskap. Något som i dag uppfattas som både kontroversiellt och provocerande.

Yttrandefriheten upprätthålls inte bara av våra grundlagar utan också av Sveriges anslutning till internationella mänskliga rättighetskonventioner och EU:s stadga. Sverige har därmed lovat sina medborgare och världen att upprätthålla allas rätt att fritt yttra sig! På Konstnärernas riksorganisation bevakar vi den konstnärliga friheten och att det offentliga håller sig på en armlängds avstånd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 september 2019 kl 10:38
Uppdaterad: 27 januari 2020 kl 13:14

Skribent

Sara Edström
ordförande Konstnärernas riksorganisation