Ska tiggeri förbjudas? Hela debatten

”Politik måste alltid bygga på moral”

Malcom Kyeyune ställer i sin senaste krönika frågan om vi vill att politiker ska fatta beslut grundat på moraliska överväganden. Jag skulle med eftertryck vilja besvara den frågan jakande. Svaret kommer lätt, för hur skulle ett samhälle se ut som inte byggde på värderingar, eller låt oss kalla det moral?

REPLIK Etik och moral ställer många grundläggande frågor om vilka handlingar vi bör utföra och därmed vilka vi inte bör, vilka principer som ska vägleda oss och hur vi värderar varandra som människor. Dessa frågor övergår ibland till politikens grund: Hur vill vi att samhället ska vara? Den är den fråga som oberoende av partifärg ofta är anledningen för många att ta steget att bli politiskt aktiva.

Mer specifikt berör han i sin krönika förbud mot människor att be om pengar och jämför det med förbud mot sexköp. Men, jämförelsen haltar då det i Sverige i dag är att utnyttja den prostituerades tjänster i form av sexköp som är kriminaliserat. En viktig anledning till det är att prostituerade liksom människor som ber om pengar är i ett mycket utsatt läge och inte blir hjälpta av att de kriminaliseras, utan bör få stöd till ett bättre liv.

Om en jämförelse skulle vara tillämplig med ett tiggeriförbud, där vissa vill kriminalisera den som ber om hjälp, skulle i stället de som uttnyttjar alternativt ger till den utsatte som ber om hjälp för sitt uppehälle kriminaliseras. Att skänka pengar kan naturligtvis aldrig kriminaliseras, däremot är människohandel redan olagligt.

Jag kan som socialdemokrat inte tänka mig en bättre grund för att fatta politiska beslut om människor och vilket samhälle vi vill ha än utifrån våra värderingar. Om hur vi bland annat ser på våra medmänniskor och det oavsett vilken ekonomisk eller annan utsatt status de har. Vad kunde vara ett alternativ?

Kyeyune verkar mena att kallhamrad diskussion utifrån siffror och intressekonflikter ska efterfrågas. Kanske bygger hans uppmaning på den felaktiga fördomen att vid moraliska eller värderingsbyggda övervägande tas inga omvärldsfakta med i analysen? Jag hoppas det är så. För politiska lösningar kan vi alltid finna och de bör bygga just på vår moral och våra värderingar.

För har inte historien lärt oss att ett samhälle som ser människor som siffror, behäftade med fördelar och nackdelar, vill vi inte ha?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.