Stockholm

Pinsamt och oansvarigt, Alliansen!

Oansvarigt att skylla Stockholmsvårdens utmaningar på den socialdemokratiska regeringen, skriver oppositionslandstingsråden (S) i Stockholms läns landsting. 

Det blir lätt pinsamt när de borgerliga partierna, som har styrt Stockholms läns landsting i snart tolv år, försöker skylla Stockholmsvårdens utmaningar på den socialdemokratiska regeringen. Det är oansvarigt och kan knappast imponera på de invånare i länet som går till valurnorna i september.

Alliansen skyller personalbristen på avsaknaden av utbildningsplatser, när den socialdemokratiska regeringen i själva verket gör en historisk utbildningssatsning. Problemet är att vårdpersonalen inte vill arbeta i den moderatstyrda vården i Stockholm på grund av bristande arbetsmiljö och avsaknad av löne- och kompetensutveckling. Vi socialdemokrater vill göra personalsatsningar för att locka tillbaka och behålla medarbetare så att flervårdplatser kan öppnas.

Alliansen är dessutom nöjd med förlossningsvården i länet, samtidigt som barnmorskor och föräldrar larmar om en enormt pressad situation med en kronisk brist på platser och personal. Stockholmarna borde kunna kräva att landets rikaste och största landsting ska kunna leverera en trygg graviditet, förlossning och eftervård för alla födande kvinnor.

Stockholms läns landsting har landets i särklass bästa ekonomiska förutsättningar - samtidigt som antalet inställda operationer är fler än någonsin tidigare, väntetiderna till vårdcentralerna växer, tusentals förlossningsplatser saknas, akutmottagningarna är överfulla och svårt sjuka får sina operationer uppskjutna.

Nu krävs en ny politik med mer Vårdsamverkan istället för uppsplittring och konkurrens. Om vi socialdemokrater får styra landstinget ska vi se till resurserna går till att öppna de stängda vårdplatserna och korta operationsköerna. Vi vill satsa på personalen och ge vårdcentralerna mer resurser. Vårdens pengar ska gå till vård och inte dyra misslyckade upphandlingar och konsultnotor. Sjukvården måste fungera bra i hela länet och fördelas utifrån behov – inte utifrån vårdbolagens vilja till etablering och lönsamhet.

Ska vi fortsatt låta vårdbolagens intressen styra vården, eller ska vi prioritera patientens behov? Nu kliver vi in i valåret 2018 och låter Stockholms läns invånare säga sitt. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.