Sjukvård

Patienter straffas när myndighet gjort fel

Patienter och landsting kan komma att få betala extra mycket för vissa icke utbytbara läkemedel i höst och nästa år. Orsaken är ett fel som uppstått hos Tandvårds- och Läkemedelsverket. Handikappförbunden tycker att det är oacceptabelt att lägga kostnaden för myndighetens misstag på patienterna.

I Tandvårds- och Läkemedelsverkets (TLV) föreskrifter 2009:3 och 2009:5 regleras handelsmarginalerna för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen. I samband med TLV:s översyn av apotekens handelsmarginaler för läkemedel som inte är utbytbara men som klassificeras som generiska läkemedel, upptäcktes att vissa av dessa inte har fått den förhöjda handelsmarginalen. Apoteksföretagen har därför gjort en inkomstförlust på 189 miljoner kronor under perioden november 2009 till och med maj 2012. Orsaken är ett fel som uppstått vid TLV:s implementering av tekniska rutiner.

TLV föreslår nu att apoteksföretagen skall kompenseras genom att nuvarande handelsmarginal på 10 kronor för aktuella läkemedel tillfälligt ska höjas till 13 kronor under oktober 2013 till och med december 2014. Detta är vi inom Handikappförbunden kritiska till, eftersom det kommer att drabba kommande patienter och landsting och kanske inte alls de som köpte läkemedlen till ett lägre pris tidigare.

Att patienter och landsting bestraffas på grund av brister i de tekniska rutinerna hos myndigheten TLV är ologiskt. Tänk om Försäkringskassan skulle upptäcka att deras tekniska rutiner lett till att kunder fått för lite ersättning per dag under en viss tidsperiod, och att myndigheten skulle komma på idén att kompensera framtida kunder med några kronor extra per dag ett antal månader framöver och sedan anse att felet är tillrättat. Ett sådant förfarande skulle förstås vara omöjligt.

Handikappförbunden menar att TLV får gå till statsmakterna och begära ett tilläggsanslag på 189 miljoner kronor, om myndigheten vill kompensera apoteksföretagen för den uteblivna intäkten. Hur TLV sedan ska kunna spåra vilka apotek som är berättigade till att dela på dessa eventuella 189 miljoner kronor, blir en fråga för myndigheten att lösa.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.