Debatt
Tvångsvård
8 februari 2021 kl 14:48

Onyanserat att beskriva SiS verksamhet som vanvård

Att svepande beskriva vår verksamhet på som ”systematisk vanvård” är felaktigt och onyanserat. SiS egna uppföljningar visar att en majoritet av ungdomarna har känt sig trygga under sin vistelse på våra ungdomshem, replikerar sju psykologer som arbetar på SiS. 

Det här är en opinionstext

Varje år placerar socialtjänsten ungefär 1 000 barn och unga på något av Statens institutionsstyrelses (SiS:s) särskilda ungdomshem. Målgruppen har ofta komplexa och varierande behandlingsbehov. Att svepande beskriva vår verksamhet som ”systematisk vanvård” är felaktigt och onyanserat.

Psykologer är en viktig yrkesgrupp inom SiS och vi arbetar hårt utifrån de förutsättningar vi har. Vi vet att det går att skapa förändring. Vi kan göra en positiv skillnad för våra ungdomar. Granskningen av Björkbacken är viktig, eftersom den återigen visar att vår myndighet har många områden att förbättra. Missförhållanden kan aldrig ursäktas.

Läs också ursprungsinlägget i detta replikskifte 

Samtidigt kräver tvångsvård hög kompetens på alla nivåer – från institutionschefer till behandlingsassistenter – och de rätta färdigheterna hos vår personal som jobbar med ungdomarna. Det är ett ständigt pågående arbete som kräver långsiktighet. De flesta behandlingsassistenterna utför ett fint relationsskapande arbete med ungdomarna och de har ett bra bemötande. SiS egna uppföljningar visar att en majoritet av ungdomarna har känt sig trygga under sin vistelse på våra ungdomshem.

De särskilda befogenheterna är nödvändiga för att SiS ska kunna utföra det uppdrag som regeringen har gett oss och de omfattar inte enbart möjligheten till avskiljningar.

Det är en självklarhet att externa oberoende experter ska granska vårt arbete regelbundet. Två färska exempel: nyligen gjorde myndigheten CPT från Europarådet en granskning av SiS Bärby och skolinspektionen besökte SiS Hässleholm hösten 2020 – med positiva återkopplingar.

Vi är några av de psykologer som arbetar på SiS och deltar gärna i en saklig diskussion om vården.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.