Debatt
Nätjournaler
16 september 2016 kl 16:40

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Okunskap om nätjournaler slår mot unga”

Möjligheten att försegla nätjournaler skyddar inte ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck. En kvinna som inte tillåts ha varken integritet eller sexualitet förfogar knappast ensam över den e-legitimation som krävs för att öppna journalen.

Det här är en opinionstext

REPLIK Ineras vice VD Sofie Zetterström hävdar i inlägget Missvisande om journaler på nätet att det är fel att nätjournaler innebär en ökad risk för utsatta ungdomar och hänvisar bland annat till att journalerna kan förseglas.

Våra farhågor handlar emellertid inte om att nätjournaler kan bli hackade eller spridas på nätet, utan om att ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck ska tvingas visa sina journaler.

Skydd genom försegling förutsätter att den utsatta unga kvinnan varit så förutseende att hon spärrat sin journal, annars kan förstås en misstänksam anhörig tvinga henne att öppna journalen med sin e-legitimation. 

Någon integritet för de här individerna innanför hemmets dörrar finns inte. Man måste beakta att risken är stor att den kvinna som varken förfogar över sitt underliv, sitt samliv eller sitt val av make inte heller ensam förfogar över de identifieringsnycklar som ger åtkomst till nätjournalen. 

I många landsting kan nätjournalen uteslutande spärras på kvinnans initiativ, aldrig av sjukvården. 

För den misstänksamma make som är insatt i detta förhållande så kan förstås redan en spärrad journal tolkas som bevis på skuld och motivera straff för kvinnan.

Svaret från Inera illustrerar den okunskap som i slutänden drabbar dessa utsatta individer. En riskbedömning som tar hänsyn till personer som lever i hederskultur måste göras av annan part än den som serverar tjänsten ifråga. Det är märkligt att en sådan riskvärdering inte har föregått införandet av tjänsten e-journal. Nu måste emellertid något göras omgående, innan någon kommer till skada. 

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 16 september 2016 kl 16:40
Uppdaterad: 16 september 2016 kl 16:41

Skribenter

Camilla Starck
ST-läkare i psykiatri
Johan Hemlin
Överläkare i gynekologi
Elin Karlsson
specialistläkare i kirurgi, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd
Sara Mohammad
ordförande och grundare, riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)