Debatt
Fjärrvärme
10 november 2015 kl 11:54

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Ogenomtänkta byggregler hotar fjärrvärmen

Fjärrvärmen har ställt om Sveriges uppvärmning och kraftigt minskat utsläppen. Fjärrvärmenäten kan också ta vara på energi som blir över. Nu hotas denna framgångssaga av ett ogenomtänkt förslag till nya byggregler.

Det här är en opinionstext

Vi lever i en värld där vi använder allt mer energi. Ingen vill ha det kallt inne eller vakna upp till en kall dusch. Samtidigt måste uttaget från världens samlade naturresurser minska. Hur går det ihop? Svaret är fjärrvärme, i kombination med framsynta och målinriktade politiker.

Allt fler människor lever i städer. Det för med sig många politiska utmaningar men ger också fantastiska möjligheter. När många bor nära varandra kan vi använda energin smartare. Under marken i våra städer finns nätet som, med liten användning av resurser, erbjuder fantastiska möjligheter att sprida värme och varmvatten till invånarna.

Tack vare Sveriges utbyggda fjärrvärmenät kan vi ta vara på energi som blir över i samhället, som spill från skogen, värme från en industri eller datahall, energin ur våra sopor eller avfall från ett bygge. Energin som blir över kan värma dem som behöver.

I Sverige har nästan alla tätorter fjärrvärme. Kloka politiker bestämde sig för att prioritera energisäkerheten och samtidigt minska uppvärmningens påverkan på klimat och miljö, och byggde ut våra gemensamma, lokala värmesystem. Fjärrvärmenäten blev en viktig infrastruktur, precis som vägar, telefoni och vatten.

Från början var man nöjd med att ersätta hundra skorstenar med en, men utvecklingen har gått vidare. I dag kommer hälften av Sveriges uppvärmning från fjärrvärme, merparten är förnybar eller återvunnen värme. Det är ett bra uppvärmningsalternativ för den som vill bidra till en energismart framtid där vi hushållar med energiresurserna och samtidigt vill leva bekvämt och bekymmersfritt.

Fjärrvärme är ett naturligt val för många. Men nu finns det förslag på regelverk som kommer att förändra den bilden, nämligen Boverkets nya förslag till energikrav i byggreglerna.

I förslaget vill Boverket undanta viss sorts förnybar energi från energikraven, medan annan förnybar energi, till exempel fjärrvärme ska behandlas annorlunda. Regelverket skulle försvåra den omställning vi står inför. Fastighetsägarens fria val minskar genom att energikraven styr vilken uppvärmningsform fastighetsägaren kan välja, istället för hur husen ska byggas. Samtidigt minskar också bidraget av förnybar el från kraftvärmen.

Visionen för fjärrvärmen 2030 är Vi värmer varandra med återvunnen energi. Fjärrvärmebranschen satsar nu över hela landet för att nå den. Vi tar vara på värmeöverskott och annan energi som blir över, till exempel från skogsrester och avfall. Vi hjälper till att bygga framtidens hållbara städer genom att föra ut värme till den som behöver, via värmenätet, med minimal användning av naturresurser. Vi vill fortsätta den resan.

Vi hoppas därför att alla framsynta kommunpolitiker nu uppmanar regeringen att stoppa förslaget till nya energikrav i Boverkets byggregler. Tillsammans kan vi ta vara på energin!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 november 2015 kl 11:54

Skribenter

Anders Östlund
ordförande Svensk Fjärrvärme
Erik Thornström
områdesansvarig skatter & styrmedel Svensk Fjärrvärme