Debatt
Ensamkommande
19 april 2016 kl 11:49

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Oetiskt använda osäkra metoder på flyktingbarnen

Barn som flytt till Sverige från fruktansvärda omständigheter ska inte behöva slängas ut i en osäker framtid genom att utsättas för oexakta åldersbedömningar, skriver kristdemokraten Margareta Sidenvall i en replik till Michaela Fletcher (M).

Det här är en opinionstext

Margareta Sidenvall
kristdemokrat i Gävleborg

REPLIK. I debattartikeln ”Stora konsekvenser av en slapphänt ålderskontroll” vill kommunstyrelsens ordförande i Österåker Michaela Fletcher (M) luta sig mot ”säkra” metoder för åldersbestämning av ungdomar. Hon vill att Migrationsverket ska sätta ner foten och hindra ”vuxna” ifrån att göra anspråk på platser på hvb-hem för unga. 

Att Migrationsverket äntligen tvekar när det gäller åldersbestämningar av unga beror på att man börjat ta till sig att det inte finns några säkra metoder för denna åldersgrupp. Svenska Barnläkarföreningen har länge kämpat för att få berörda myndigheter att inse detta och i juli 2015 gick man ut med en rekommendation till sina medlemmar att inte alls medverka till röntgenologiska åldersbestämningar.

Man menar att Migrationsverket riskerar att göra allvarliga felbedömningar om röntgenundersökningar används som grund vid åldersbedömningar.

Under hösten har Svenska Pedodontiföreningen satt ner foten. Man skriver att ”Åldersbedömning är en komplex diagnostisk uppgift. För närvarande finns det inte någon enkel psykosocial eller medicinsk metod för åldersbedömning av asylsökande ungdomar som  har den precision som rättssäkerheten och den medicinska etiken kräver. Mot bakgrund av osäkerheten hos tillgängliga metoder måste den slutliga bedömningen av ålder vara generös och styras av bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel – 'benefit of the doubt'. Det vill säga, att om det föreligger osäkerhet ska man lita på de uppgifter den asylsökande uppger. Detta är också något som Socialstyrelsen uttrycker med hänvisning till just osäkerheten i metoderna.”

I september 2015 gick Strålsäkerhetsmyndigheten ut med en rekommendation där man tog avstånd från oseriös röntgenbestrålning i syfte att göra åldersbestämningar ”Med tanke på metodens osäkerhet är det inte berättigat att endast använda röntgenundersökning som underlag för åldersbestämning i det aktuella åldersintervallet”.

När det gäller utveckling av skelett och visdomstand råder det stora såväl individuella som befolkningsmässiga skillnader. För visdomstandens utveckling kan det skilja upp till åtta år mellan olika studerade etniska grupper och det finns inga studier gjorda på de grupper som kan bli aktuella; afghaner, eritreaner och somalier. 

Att ta till en metod som inte har någon vetenskaplig relevans för den det berör måste anses oetiskt. 

Barn har nått fram till trygghet efter flykt från fruktansvärda omständigheter och utsatt sig för en resa som ingen människa skulle behöva göra. Bevare oss för risken att utsätta ett enda barn för att inte bli trott på och slängas ut i en osäker framtid genom att sätta tillit till en exakthet som inte finns. Tänk om Österåker!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 april 2016 kl 11:49
Uppdaterad: 1 september 2016 kl 16:22

Skribent

Margareta Sidenvall
kristdemokrat i Gävleborg