Debatt
Demokrati
23 maj 2013 kl 13:51

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Öppen data stärker välfärden

Genom att släppa den offentligt skapade och insamlade informationen fri kan vi både stärka medborgarnas möjligheter att göra informerade val inom välfärden och stimulera framväxten av nya företag.

Det här är en opinionstext

Aron Modig
borgerlig debattör, författare till boken ”Ansvarstagande och gemenskap – idéer för en starkare kristdemokrati”

Efter att Sovjetunionen i början av 1980-talet av misstag skjutit ned ett sydkoreanskt passagerarflygplan, valde den amerikanske presidenten Ronald Reagan att tillgängliggöra landets militära navigationsteknik, GPS, för resten av världen. Den statliga teknologin släpptes fri på marknaden för att möjliggöra smartare navigering.

Sedan dess har entreprenörer kunnat utnyttja och utveckla tekniken på ett långt bättre sätt än statliga myndigheter kunnat drömma om att göra. Den moderna GPS-tekniken finns nu i var och ens smarta mobiltelefon. Den används för att öka precisionen inom jordbruket och för att skapa effektiva logistikkedjor i företag.

I dag går Barack Obama betydligt längre än vad Reagan gjorde då. I början av maj klargjorde presidenten att all information som skapats eller samlats in av den federala regeringen i USA ska tillgängliggöras för allmänheten, såvida det inte till exempel finns integritetsskäl som hindrar detta.

De möjligheter som följer på detta är omfattande. Inom kort kan exempelvis amerikanska konsumenter snabbt och enkelt få reda på vilka restauranger som har fått anmärkningar på grund av osanitära förhållanden, medan de som vill flytta kan ta del av detaljerad information om vilka utsläpp som sker i närheten av olika bostadsområden. Entreprenörer kommer att kunna använda och vidareutveckla denna data och statistik på sätt som vi i dag inte kan tänka oss.

Det finns mycket goda skäl att tillämpa samma princip i Sverige. Den svenska staten har länge varit världsledande på att samla in data, och ofta tillgängliggöra den. Det är en anledning till varför samhällsforskare ofta inkluderar Sverige i sina studier.

Men samtidigt finns också omfattande data som den offentliga sektorn inte delar med sig av. Många svenska föräldrar vill exempelvis veta vilka skolor som är de bästa. Här sitter den svenska myndighetsvärlden på omfattande data om skolors kvalitet, där hänsyn har tagits till en rad faktorer som exempelvis barnens socioekonomiska bakgrund. Den enkla åtgärden att pedagogiskt presentera denna data skulle inte bara vara en tjänst gentemot medborgarna, utan det skulle också stärka konkurrensen mellan skolor och vidareutveckla det fria skolvalet.

På samma sätt borde offentlig sektor nå ut med information om vilka äldreboenden som har fått anmärkningar, hur vanligt det är med felbehandlingar, väntetider i olika vårdenheter och så vidare.

Mycket av denna information finns i dag tillgänglig i Sverige, men den är i praktiken mycket svår att leta rätt på och förstå för den som inte har forskarbakgrund. Initiativ som ”Open Stockholm” har nyligen lanserats för att öka tillgängligheten av den offentliga sektorns data. Men visst borde väl vår ambition vara i nivå med Obamas; att all offentlig information – bortsett ifrån den som av synnerliga skäl ska hållas hemlig – ska finnas lättillgänglig för medborgarna?

Länge var politiken fokuserad på statlig detaljstyrning av samhället. Medborgarna antogs vara oförmögna att ta egna beslut om sin vardag och välfärd. I dag har dock politiker från vänster till höger insett både vikten av valfrihet och den kraft som finns hos drivna entreprenörer. Genom att släppa den offentligt skapade och insamlade informationen fri kan vi både stärka medborgarnas möjligheter att göra informerade val inom välfärden och stimulera framväxten av nya företag.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 maj 2013 kl 13:51

Skribent

Aron Modig
borgerlig debattör, författare till boken ”Ansvarstagande och gemenskap – idéer för en starkare kristdemokrati”