Debatt
Integration
29 maj 2019 kl 14:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Nyanlända måste lära sig hur arbetslivet fungerar

Obligatorisk praktik är en bra väg in i arbetslivet men det kräver att människor förbereds. Vi måste berätta för nyanlända hur det faktiskt fungerar och vilka krav som ställs på en svensk arbetsplats. Om vi fortsätter att linda in saker och inte ställa krav kommer vi att fortsätta att misslyckas med integrationen, skriver Jan Elofsson vd på Atwrk.

Det här är en opinionstext

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda är ett faktum: Kostanden för försörjningsstödet (tidigare socialbidrag) stiger i kommunerna samtidigt som arbetsgivare letar efter kompetens. Arbetsförmedlingens prognoser visar fortsatt stora behov på arbetsmarknaden, inte minst inom äldreomsorgen.

Läget skiljer sig åt för kommunernas ekonomi. Filipstad har flest försörjningsstödstagare i landet i relation till befolkningen. Av stadens cirka 10 000 invånare är över 20 procent utomeuropeiskt födda. Av dessa är hela 80 procent av de vuxna arbetslösa och ytterligare 10 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder .

Jobb är den viktigaste integrationsnyckeln. Ett problem är att vi i Sverige stirrar oss blinda på att man ska kunna svenska innan man börjar jobba. Men språkkunskaper kommer av att man befinner sig i en kontext där det blir viktigt att kunna språket, som på jobbet.

En bra öppning till arbetslivet är praktik – som borde göras obligatorisk. Vi missar dock ofta en central komponent för att underlätta att praktiken blir lyckad och att den blir en dörr in på svensk arbetsmarknad. Det handlar om att träna på hur det faktiskt fungerar på svenska arbetsplatser, vad som faktiskt styr hur det funkar, som påverkar hur vi gör vårt jobb. Här måste vi hjälpas åt och sprida kunskapen.

Många människor som kommer till Sverige kommer från länder där man har en helt annan syn på auktoriteter och hur man organiserar jobbet. Detta visar inte minst kulturkartan som World Value Survey presenterat regelbundet sedan 1981 och där Sverige sticker ut, inte minst genom synen på individuell frihet och bristande respekt för auktoriteter. Givetvis påverkar detta även hur vi förhåller oss till varandra på våra arbetsplatser.

Se också Presentationen från Stora Samhällsgalan

Atwrk jobbar med att underlätta integration bland annat genom att tillhandahålla en app för Smartphones där utrikes födda och andra som tidigare inte har erfarenhet av att jobba och bo i hyresrätt i Sverige får möjlighet att träna på hur det vanligtvis funkar.

Vi har träffat hundratals utrikes födda från olika länder och världsdelar och lärt oss är att många av de sakerna som vi ser som normalt i Sverige faktiskt ses som extremt i andra länder. Sverige är inte mellanmjölkens land eller landet lagom. Sverige är annorlunda.

När vi pratar med människor om hur det vanligen fungerar på svenska arbetsplatser och kokar ned deras funderingar, deras svar på frågan: ”Vad hade varit bra att veta innan du kom till din första svenska arbetsplats?” så landar vi i allt som oftast i jämställdhet, inte minst på jobbet.

Det kan röra sig om en person som jobbat på samma arbetsplats i Syrien i över 25 år, utan att ens ha sett sin chef. Det blir då en kulturchock att ställas inför faktumet att din kollega, som när du har en fråga som hen inte kan besvara, säger ”det kollar vi med chefen”, knackar på en dörr, rycker upp den och säger ”Lena, har du fem minuter?”

Situationen hade troligen blivit enklare att hantera om denna person redan från början känt till att 86 procent av cheferna inom till exempel äldreomsorgen är kvinnor, att 40 procent av alla chefer i Sverige är kvinnor och att organisationerna på svenska arbetsplatser snarare är platta än hierarkiska.

World Value Survey:s studie visar att det går att påverka värderingar via utbildning. Om vi börjar tidigt med att berätta hur det faktiskt funkar och vilka krav som ställs så kommer det att gå lättare. Nog är väl detta en rimlig ambition?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 maj 2019 kl 14:00

Skribent