Debatt
Landsbygd
17 september 2018 kl 05:15

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Nya statliga servicekontor – men mest i städer

Även vi undrar vilken landsbygd det är som rikspolitikerna pratar om. Det statliga förslaget om utbyggnad av den statliga servicen ska byggas ut är bra, men det borde vara självklart med ett kontor i varje kommun.

Det här är en opinionstext

Replik. Terese Bengard och Josefin Heed som representerar Hela Sverige undrar i en debattartikel i Dagens Samhälle vilken landsbygd som politiker på central nivå avser, när de aviserar viljan att göra satsningar i hela landet. 

Vi instämmer i frågan.

Nyligen har en utredning presenterats med ett förslag på utbyggnad av den statliga servicen i Sverige med ett antal nya statliga servicekontor. 

Förslaget med 27 ytterligare servicekontor är naturligtvis en förbättring nationellt sett, men innebär fortsatt långa avstånd till servicen för många människor på landsbygden. Hela 23 av kontoren föreslås etableras i städer med förorter. Endast fyra kontor etableras i små kommuner, nämligen Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Dessa fyra kommuner tillhör så kallade arbetsmarknadsregioner (FA-regioner) som saknar statlig service idag, vilket övriga FA-regioner har.

SmåKom föreslår i stället ett skyndsamt genomförande av utredningen ”Se medborgarna”, som redan 2009 presenterade en lösning av frågan om offentlig service: ett kontor i varje kommun, där staten och kommunen samverkar.  

Det är vår uppfattning att de myndigheter som ansvarar för service till enskilda och företag ska ha tillgänglig personal i varje kommun. 

Med utredningens förslag kommer fortfarande drygt hälften av landets 290 kommuner att helt sakna ett statligt servicekontor. Det är inte godkänt. Ska bara en del av Sverige leva? 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 september 2018 kl 05:15
Uppdaterad: 17 september 2018 kl 17:30

Skribenter

Peter Lindroth
ordförande, SmåKom
Ann-Sofie Alm
vice ordförande, SmåKom