Debatt
Upphandling
27 mars 2017 kl 13:15

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Västra Götalandsregionen har bestämt sig för att öka antalet avtal och bättre följa upp genomförda upphandlingar. Det ska bli svårare att köpa in livsmedel till regionen som saknar tillräckligt bra djurskydd och vi kommer att förbättra uppföljningen av inköpta läkemedel. För att lyckas med det senare krävs ansträngningar från regeringen och Läkemedelsverket. 

Det här är en opinionstext

Som en av de största inköparna i Sverige ska vi ha fokus på allmänna kvalitetskrav, social hållbarhet, miljökrav och effektiv användning av skattemedel. Lagen om offentlig upphandling upplevs ibland som ett hinder. Det är delvis ett svepskäl. Oavsett lagstiftning måste inköpsverksamhet organiseras med ett ledarskap, som präglas av ett brett arbete för ständiga förbättringar.

I Västra Götalandsregionen har vi bestämt oss för att ta ledartröjan. Vi fattade beslut om en ny inköpspolicy i slutet av 2016, som vi genomför stegvis under 2017 och som ska gälla fullt ut från 1 jan 2018. Högsta prioritet är mer användarvänliga inköpssystem och förbättrad avtalstrohet. Centralt är moderna IT-miljöer som underlättar överblick av utbud för beställarna, minskar tidsåtgången för avrop och i övrigt kvalitetssäkrar hantering av inköp.

Vi har fattat beslut om en miljöplan med ökad ambition. Nytt i miljöplanen är att vi breddar miljökraven till att omfatta fler produkter, såsom elektronik och byggavfall. Vi lyfter fram kemikalier och behovet av giftfria produkter i lekrum och väntrum på våra sjukhus och vårdcentraler. Under 2016 gjordes en upphandling där vi ställer krav på minskad mängd farliga kemikalier i leksaker och hobbymaterial. Totalt genomfördes 15 större upphandlingar med långtgående miljökrav.

Inköp av livsmedel är en symbolfråga för offentlig sektor. Kött och mejeriprodukter ska komma från djur där djurskydd har högsta prioritet. Vi plockar bort vissa ostar där det är svårt att garantera djurskydd på de djur som mjölken kommer från. Undantagen från ett starkt djurskydd blir färre.  

Vi ökar dessutom fokus på läkemedel. Här samarbetar Västra Götalandsregionen med andra landsting i syfte att öka uppföljningen via revision och stickprovskontroller. Vi efterfrågar ett systematiskt agerande av Läkemedelsverket och regeringen för att bättre följa upp läkemedelstillverkningens miljöpåverkan. Det kommer krävas ett kraftfullt agerande i europeiska och globala sammanhang. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 mars 2017 kl 13:15

Skribenter

Johnny Magnusson
regionstyrelsens ordförande (M), Västra Götalandsregionen
Kristina Jonäng
miljönämndens ordförande (C) Västra Götalandsregionen
Peter Hermansson
servicenämndens ordförande (M), Västra Götalandsregionen