Debatt
Arbetsförmedlingen
27 mars 2019 kl 19:59

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Nu krävs ansvar för hela landets arbetsmarknad

Det sker nu stora förändringar i arbetsmarknadspolitiken. SKL är i grunden positiv till att Arbetsförmedlingen förändras, det har vi tyckt länge. Men det måste finnas en plan för fortsättningen, annars kommer det att få negativa effekter för de individer som står utan arbete och innebära stora utmaningar för kommunerna.

Det här är en opinionstext

Arbetsförmedlingen har fått en avsevärd minskning av sin finansiering. Omkring 4 500 medarbetare av dagens 13 500 sägs i detta nu upp och antalet arbetsförmedlingskontor kommer under innevarande år att minska från dagens 242 till cirka 100, och det tycks göras utan en ordentlig konsekvensanalys. Utöver detta har Arbetsförmedlingens uppdrag nyligen granskats av en utredning och ytterligare förändringar är att vänta utifrån Januariavtalet.

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar. Men kommunerna bedriver också en omfattande verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. De kommunala kostnaderna för dessa insatser uppgår till mer än 5 miljarder kronor. Det kommunala arbetet sker i samverkan med lokalt näringsliv och Arbetsförmedlingen. Målet för kommunerna är att minska utgifterna för ekonomiskt bistånd, vilket gynnar kommunens totala ekonomi och verksamhet.

Tyvärr har kommunerna successivt sett hur Arbetsförmedlingen abdikerar från sitt lokala ansvar. Kvar står kommunerna med ansvaret, utan att varken ha uppdraget eller finansieringen. Det drabbar kommunernas ekonomi, men framförallt riskerar det att ge negativa konsekvenser för de individer som behöver stöd och hjälp för att komma i utbildning och arbete.

För att undvika detta krävs ansvar och handling från staten. Fyra delar är nu särskilt viktiga i arbetsmarknadspolitiken:

· Staten måste visa att arbetsmarknadspolitiken även fortsättningsvis är ett statligt ansvar.

Finansieringsprincipen måste råda om kommunerna ska ta ett ännu större ansvar och ta över eller i bästa fall komplettera det uppdrag som Arbetsförmedlingen har.

· De individer med komplexa behov måste kunna få personligt stöd.

Arbetsförmedlingens närvaro viktig. Här måste nya organisations- och samverkansformer byggas. Statens Servicecenter är en aktör. Minst 100 kommuner är redan nu beredda att ge Arbetsförmedlingen möjlighet till samorganisering och kontorsplats.

· Kommuner som vill måste kunna vara utförare.

Privata utförare istället för dagens Arbetsförmedling kommer på sikt att vara viktiga utförare. Men det är inte självklart att privata utförare kommer att finnas i hela landet. En möjlighet är att ge kommuner rollen som utförare.

· Samverkan måste stå i fokus för att undvika glapp under förändringstiden

De närmaste åren är de sämsta tänkbara för en icke fungerande arbetsmarknadspolitik, med många nyanlända i etableringen samtidigt som många arbetsgivare är på jakt efter arbetskraft. För att undvika glapp mellan system måste kommunerna och regionerna få en viktig roll i nära samverkan med statliga aktörer.

Vi får många signaler från kommuner i hela landet som nu oroas över vad som kommer hända när Arbetsförmedlingen stänger ner sina lokala kontor eller drar ned kraftigt.

Vi vill fokusera på konstruktiva lösningar, och kommuner och regioner står redo att ta ett större ansvar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.