Debatt
Miljö
5 november 2015 kl 09:15

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Nordiska städer kräver: Agera i Paris!

Om klimatkonferensen i Paris i november blir en framgång kommer det innebära ett stort steg närmare hållbar utveckling och en säkrare miljö för alla. Men – ett bra avtal kommer inte av sig självt. Om världens regeringar ska fatta djärva beslut måste de känna såväl trycket som stödet från städer, företag, forskare, civilsamhälle och andra intressenter i sina respektive länder.

Det här är en opinionstext

Om några veckor kommer världens regeringar ha träffats i Paris för FN:s klimatkonferens och de borde ha kommit fram till ett globalt klimatavtal som inkluderar de största utsläppsländerna, såväl industri- som utvecklingsländer.

Många associerar ordet klimatkonferens till den misslyckade klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009. Regeringarna kom inte överens om ett globalt avtal. Det finns självfallet en risk att samma situation uppstår i Paris i år, vilket skulle vara ödesdigert eftersom situation i dag är än mer allvarlig än för fem år sedan. 

På andra områden har situationen dock förbättrats sedan 2009. Teknologisk utveckling och nya affärsmodeller har gjort förnybar energi (speciellt sol- och vindenergi) till en snabbt växande konkurrent i våra energisystem.

Skiftet i vår energiförsörjning har möjliggjort spännande möjligheter. Det är också uppenbart att framsteg på klimatområdet inte bara är beroende av vad världens regeringar kommer överens om.

Icke-statliga aktörer spelar nu en avgörande roll: Städer och regioner har tagit långtgående beslut, progressiva internationella företag har ändrat sina verksamheter, civilsamhällesorganisationer har mobiliserat medborgare som aldrig förr, religiösa ledare har agerat, en global divestment-kampanj för fossilföretag har accelererat och konsumenter har börjat ändra sina konsumtionsvanor.

Vi 20 kommunalråd och ledande stadsrepresentanter i de nordiska länderna samarbetar för att övertyga våra regeringar att gå i bräschen. I Almedalen den 28-29 juni 2015 togs ett nordiskt initiativ vid ett så kallat Round Table of Cities and Mayors leading the New Climate Economy som har fortsatt att jobba ihop inför Paris. 

Våra städer ligger på olika sätt i framkant i utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid inom ramen för en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle, där nordiska lösningar visar vägen framåt.

Vi spelar en viktig roll i klimatsatsningarna i de nordiska länderna som bygger på nordiska traditioner av pragmatisk mobilisering, konsensus och partipolitiska överenskommelser gällande viktiga beslut. Vi stimulerar nya samarbetsformer genom att uppmuntra till medborgardeltagande. 

Vi utforskar också nya former för samarbete inom klimatområdet för att lära av varandra, sprida best practice och undvika andras misstag. 

Slutligen ansluter vi oss till lokala, regionala och globala samarbeten mellan städer; vi förbinder oss att skriva under Compact of Mayors samt att delta och stödja borgmästarinitiativ inför och under klimatkonferensen i Paris, som till exempel Covenant of Mayors.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.