Debatt
Kommunanställda
12 april 2019 kl 13:34

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Nio av tio socialsekreterare finns kvar i kommunerna

Akademikerförbundet SSR skriver den 8 april om kompetensflykten från kommunerna. Från SKL:s sida känner vi igen delar av den bild som SSR målar upp. Men att påstå att kommunerna blöder personal är helt felaktigt, replikerar SKL:s Agneta Jöhnk och Fredrik Lennartsson.

Det här är en opinionstext

Replik. Det har de senaste åren varit en hög rörlighet i delar av socialtjänsten, framför allt för socialsekreterare. Det kan påverka både arbetsmiljön och kvaliteten. Många kommunala arbetsgivare har tagit detta på största allvar.

Ett stort antal initiativ och åtgärder har också beslutats på såväl nationell som lokal nivå för att skapa stabilitet och nöjdare medarbetare. Allt fler kommuner kan vittna om att detta lett till en förbättrad situation på många socialtjänstkontor. Det har också blivit lite lättare att rekrytera och behålla medarbetare.

Denna förbättring bekräftas i det preliminära resultatet från docenten Pia Thams forskning, som följt socialsekreterarnas arbetsvillkor under många år. Men vi varken kan eller vill slå oss till ro som arbetsgivare. Den kommunala arbetsgivaren måste vara attraktiv.

Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de närmaste tio åren. Kompetensförsörjningen till välfärdens olika yrkesgrupper de kommande åren är därför en stor utmaning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska bidra till att förutsättningarna för våra medlemmars arbete med en hållbar kompetensförsörjning är så ändamålsenlig som möjligt.

I december 2018 fastställdes den strategi som är vägledande för SKL:s stödjande arbete när det gäller kompetensförsörjning till socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Under 2018 diskuterade vi denna strategi med företrädare från bland annat Akademikeralliansen SSR vid två tillfällen. Vi ser fram emot att fortsätta den dialogen.

Strategins fyra mål ska sammantaget leda till en stärkt socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård där medarbetare och chefer trivs och känner stolthet över en verksamhet som lever upp till krav och förväntningar. 

SKL arbetar för att socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska vara en stimulerande arbetsplats för kvinnor och män. Kommunerna ska ha tillgång till rätt kompetens utifrån verksamheternas behov.

Inom kort presenteras SKL:s personalstatistik för 2018, där rörligheten för bland annat socialsekreterare finns med. Vi vet sedan tidigare att socialsekreterare som yrkesgrupp har en något högre rörlighet än genomsnittet för yrkesgrupper inom kommunal verksamhet. Tidigare års statistik visar dock att nio av tio socialsekreterare finns kvar i sektorn. Vi kommer förstås att följa detta extra noga.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 april 2019 kl 13:34
Uppdaterad: 15 april 2019 kl 15:52

Skribenter

Agneta Jöhnk
chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
Fredrik Lennartsson
chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting