Debatt
Assistans
2 december 2019 kl 17:30

Denna artikel publicerades för ett år sedan

”Ni tar människors frihet och värdighet”

Regeringen har tillsammans med C och L lagt ett lagförslag som riskerar att rädda andning och sondmatning på bekostnad av övriga grundläggande behov. Det vore förödande, skriver KD. 

Det här är en opinionstext

Rätten till personlig assistans är urholkad. Ungefär 2000 personer färre har assistans idag jämfört med 2015. Liv och familjer slås i spillror. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Detta vill vi kristdemokrater belysa inför den internationella funktionshinderdagen, som infaller imorgon. Det borde vara en dag då vi firar Sverige som föregångsland. Ett land där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhället och har en självklar rätt att leva ett liv som andra. Verkligheten är dessvärre motsatsen.

S/MP-regeringen skrev ett förödande regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. Direktivet att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansen medförde att Försäkringskassan började göra striktare tolkning av gamla domar från högsta förvaltningsdomstolen. Det har gått så långt att andning och sondmatning inte räknas som assistansgrundande i sin helhet. Samtidigt räknas endast en liten del av människors mest grundläggande behov som till exempel personlig hygien, måltider, att klä av och på sig som assistansgrundande. Exempelvis räknas endast på och avklädning av kläderna närmast kroppen. Inte att ta på ytterjackan även om det är minus 20 grader utomhus.

Människor har fråntagits sin frihet och delaktighet i samhället. De tvingas till social isolering och husarrest. Personer vågar inte ansöka om fler assistanstimmar trots att deras behov har ökad. En ny bedömning utifrån dagens hårdare rättspraxis skulle sannolikt medföra att de förlorar de timmar som de har idag och kanske har haft hela livet. Personer med psykiska funktionsnedsättningar som är extra känsliga för förändringar uttrycker att de inte vill leva utan sina assistenter. Efter lång tid av konstant ansvar dygnet runt orkar allt fler föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning inte längre. De tvingas mot sin vilja att lämna bort sina älskade barn till barnhem – det vi tidigare kallade institution.

Det går inte att fullt ut sätta sig in i den smärta som de drabbade lever med varje dag. Men vi måste försöka. Vi som är förtroendevalda i Sveriges riksdag har ansvar – och möjlighet – att ändra lagen så att dessa människor får tillbaka livet. Det handlar om vilket samhälle som vi vill ha.

Vi kristdemokrater tog initiativ till att Sverige skulle förbinda sig att följa FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tio år har gått sedan dess och det är oroväckande att konventionen inte efterlevs. Det bekräftas inte minst av Funktionsrätt Sveriges rapport ”Respekt för rättigheter?

De mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är under akut hot. Det är viktigt att säkerställa att de som behöver assistans med andning och sondmatning får det. Det har vi kristdemokrater kämpat för länge. Men S/MP-regeringen har tillsammans med C och L lagt ett lagförslag som riskerar att rädda andning och sondmatning på bekostnad av övriga grundläggande behov. Det vore förödande. Det är många människor som snart inte orkar kämpa längre när stödet från samhället uteblir. Sverige kan bättre. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 december 2019 kl 17:30

Skribenter

Pia Steensland
riksdagsledamot och partiets talesperson i funktionshinderfrågor (KD)
Michael Anefur
riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet (KD)
Acko Ankarberg Johansson
riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet (KD)