Budget 2019 Hela debatten

”Ni tar bort rätten till ett aktivt sommarlov för alla”

Alla unga kan inte cykla eller gå och är därmed inte garanterade ett aktivt sommarlov. KD:s inställning till fria sommarlovsresor är lika trist som felaktig, skriver DHR och Unga Rörelsehindrade i en replik till Jakob Forssmed.

REPLIK Det är tråkigt när politiker motiverar besparingar eller uteblivna satsningar med argumentet att ”pengarna måste ju tas någon annanstans ifrån”. Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för KD, väljer i debattartikeln ”Busskorten har aldrig varit gratis” att förmedla en ensidig bild av vad fria sommarlovsresor för skolungdomar ger för resultat.

Han bortser från flera av de argument som DHR framförde i yttrandet på betänkandet Förslag till stödordning om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar. Detta genom att exempelvis antyda att kostnadsfria sommarlovsresor för skolungdomar skickar signaler som går emot hälsofrämjande satsningar. Jakob Forssmed talar inte för alla skolungdomar när han påstår detta. För skolungdomar med funktionsnedsättning kan sommarlovsfria resor vara en viktig signal om att samhället erbjuder en aktivare fritid. Skolungdomar med funktionsnedsättning är annars till stor del beroende av den, i förhållande till kollektivtrafiken, betydligt mer begränsande färdtjänsten.

Färdtjänstens begränsningar består av betydligt högre avgifter och betydligt sämre resevillkor, bland annat finns regler för hur mycket bagage du får ta med dig och hur många resor du får åka. Begränsningar av antalet färdtjänstresor är något som DHR varit särskilt kritiska till i Stockholmsregionen.

Skolungdomar med funktionsnedsättning var från början inte inkluderade i förslaget om fria sommarslovsresor, men DHRs påverkansarbete har öppnat upp för att regionerna ska kunna ha möjlighet att erbjuda detta.

Att utgå ifrån att alla skolungdomar kan cykla eller gå är en verklighetsfrämmande syn som riskerar att leda till ökade hälsoklyftor. Det vore särskilt beklagligt nu när politiker faktiskt fått upp ögonen för att det råder stor ojämlikhet vad gäller hälsa mellan olika grupper i samhället. För personer med funktionsnedsättning är hälsan tio gånger sämre än för andra, visar studier.

Det är fel att utgå ifrån att alla människor kan cykla eller gå och på det sättet alltid är garanterade ett aktivt sommarlov. Vi vet att verkligheten inte ser ut så. Ni borde ha läst vårt yttrande!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.