Debatt
Arbetstidsförkortning
9 juni 2014 kl 13:58

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Pensionärerna behöver inte vara rädda för MP

Vi vill ha ett samhälle där fler får del av det gemensamma välståndet. Om fler kommer in på arbetsmarknaden - genom att vissa arbetar mindre - kan det bli möjligt.

Det här är en opinionstext

REPLIK. Vi delar Karl Erik Olssons oro för de utmaningar vårt samhälle står inför i framtiden. För att klara både klimatutmaningarna och kunna finansiera välfärden behöver vi mer intäkter till statskassan och till kommuner och landsting. Vi behöver fler arbetade timmar totalt sett genom att fler individer kan jobba.

I Finland finns en stor politisk enighet kring alterneringsledighet som deras motsvarighet till friår kallas. Med fler människor i jobb och med större flexibilitet kan fler arbetade timmar åstadkommas utan att enskilda individer pressas till ökad stress.

Den uträkning från Riksdagens utredningstjänst, som Karl Erik Olsson hänvisar till i sin artikel är inte relevant. Den baserar sig dels på 12 år gamla siffror dels på antagandet att alla skulle gå ner till 35-timmars arbetsvecka. Det speglar inte vår politik.

Miljöpartiet vill skapa en flexibilitet så att vissa kan arbeta mindre och fler kan komma in på arbetsmarknaden. Vi vill till exempel göra det möjligt för alla de kvinnor i välfärdsyrken som i dag arbetar med ofrivillig deltid att kunna få heltidsanställning. Det totala antalet arbetade timmar minskar inte med vår politik, tvärtom. Men det kan minska arbetslöshet och ohälsa och därmed bespara samhället stora kostnader och människor mycket lidande.

Den tid friårsreformen fanns i Sverige ökade rörligheten på arbetsmarknaden, fler vågade prova något nytt, samtidigt som fler fick in en fot på arbetsmarknaden. Vi vill se över möjligheten att införa det igen, parallellt med andra nödvändiga reformer på arbetsmarknadsområdet och mer heltäckande trygghetssystem. Ett reformerat friår kan bli en del av en framtida mänsklig och flexibel arbetsmarknad.

Under alliansens tid vid makten har skatterna sänkts med cirka 140 miljarder kronor. Villkoren för sjuka och arbetslösa har kraftigt försämrats och pensionerna har urholkats. Det har varit en medveten politik som skulle tvinga ut fler i jobb och därmed öka skatteintäkterna. Men det har inte fungerat, arbetslösheten är i dag högre än när regeringen tillträdde och kvaliteten i den skattefinansierade vården och omsorgen sämre än för åtta år sedan.

De stora skattesänkningarna har framförallt gynnat män och inkomstskillnaderna mellan könen har under alliansens tid ökat med nästan 40 procent. Miljöpartiet ser stora framtidsutmaningar vad gäller klimat, jobb och finansieringen av välfärden. För att kunna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle krävs även förändringar på arbetsmarknaden.

Sedan slutet av 1980-talet har de som arbetar fått stora reallöneökningar samtidigt som stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden. För att fler i framtiden ska kunna bli delaktiga och få del av det gemensamma välståndet behövs både fler arbetade timmar och en jämnare fördelning av resurserna. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 9 juni 2014 kl 13:58
Uppdaterad: 9 juni 2014 kl 14:42

Skribenter

Per Bolund
Riksdagsledamot (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
Gunvor G Ericson
gruppledare (MP) i riksdagen och jämställdhetspolitisk talesperson