Debatt
Barnmorskor
21 mars 2019 kl 15:50

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Nej, amningsprojektet Amsak är inte hotat

Att Barnmorskeförbundet i Stockholm tror att amningsmottagningen Amsak är hotad måste bygga på ett missförstånd, svarar Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L). 

Det här är en opinionstext

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm

REPLIK "Rädda Stockholms amningsmottagning" vädjar Barnmorskeförbundets lokalavdelning i Stockholm. 

Alla kvinnor som behöver ska få hjälp och stöd vid amning – det är självklart. Inom Region Stockholm erbjuds amningsstöd i många former och på många platser. En av verksamheterna är Amsak – och jag måste börja med att dementera det som påstås, att Amsak skulle läggas ned. Det finns inget sådant politiskt beslut, och hälso- och sjukvårdsnämnden hade inget sammanträde det datum som angavs (20 mars).

Det är svårt att förstå hur Barnmorskeförbundets lokalförening har fått den uppfattningen, som måste röra sig om ett missförstånd. Tvärtom diskuterar vår förvaltning just nu framtiden med Amsak.

Amningsstöd finns förstås också i ordinarie verksamhet. Samtliga regionens sex förlossningsvårdgivare har ansvar också för amningsstöd upp till sju dagar efter förlossning. Därefter är det de drygt 110 barnavårdscentralerna som tar över. Detta uppdrag kring amning har förtydligats och för att främja amningsrådgivningen har också ersättningen till BVC för  höjts. Och innan förlossningen har våra över 60 barnmorskemottagningar uppdraget att förbereda, informera och uppmuntra till amning; de erbjuder också extrabesök till kvinnor som tidigare upplevt problem med amning.

Vi menar dock att det behövs ytterligare och utökat amningsstöd. Därför stödjer vi Amsak-projektet och därför pågår också ett annat projekt med en amningsmottagning på Rotebro/Sollentuna barnavårdscentral.

Inför framtiden ser vi över hur utökat amningsstöd skulle kunna ingå i den ordinarie mödra-, förlossnings- och barnhälsovården. Kunskapen från båda projekten kommer att vara viktiga i det arbetet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 21 mars 2019 kl 15:50
Uppdaterad: 21 mars 2019 kl 16:00

Skribent

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm