Skog

Naturskyddsföreningen målar upp en falsk bild

Naturskyddsföreningen slår in en rad öppna dörrar i sin debattartikel. Föreningens ordförande Johanna Sandahl kräver att vi ska bedriva tillsyn i Ore skogsrike i Dalarna, eftersom Naturskyddsföreningen vill hindra Sveaskogs planerade avverkningar där. Men Skogsstyrelsen har gjort den tillsyn vi har uppdrag att göra, skriver Jonas Löfstedt, regionchef Region Mitt och Rune Arvidsson, distriktschef Dalarna.

Just nu finns Naturskyddsföreningen på plats i skogarna i Ore skogsrike i Rättvik i Dalarna för att protestera mot de planerade avverkningarna. Ordförande Johanna Sandahl kräver att Skogsstyrelsen ska göra en inventering men också utöva tillsyn.

Först och främst: Sveaskog har som övriga storskogsbruket, själva ansvar för att inventera sina skogar för att få koll på var det finns skog med stor betydelse för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper. Det är så det är upplagt i svensk skogspolitik sedan 1990-talet. Frihet under ansvar.

Läs också

Så, vad har vi då gjort i fallet Ore skogsrike? Helt enligt rutinerna har Skogsstyrelsen fått in avverkningsanmälningar från Sveaskog och då gjort den tillsyn som vi ska göra som myndighet.

I samband med avverkningsanmälan har det helt enligt lag och rutiner hållits ett samråd mellan skogsägaren och Skogsstyrelsen. Samrådet finns dokumenterat. Båda områdena som anmälts för avverkning har besökts av oss i fält. I ett av områdena har vi varit på besök två gånger. På plats har vi granskat de planerade åtgärderna och den miljöhänsyn som bolaget uppgett att man ska ta.

Det innebär att förhållandena är väl kända av Skogsstyrelsen. I båda fallen har vi gjort bedömningen att bolaget borde komplettera den miljöhänsyn man tänkt ta för att de högsta naturvärdena ska bevaras. Bolaget har lyssnat och gjort kompletteringarna. Tillsynen har varit effektiv och gett resultat.

Det är uppenbart att det finns olika synsätt på de naturvärden som finns i skogarna kring Ore skogsrike. Inte konstigt. Det är bra med en sund debatt kring hur vi ska öka produktionen i skogen och samtidigt öka miljöhänsynen. Den debatten har vi respekt för. Men att ge en falsk bild av att vi inte gör det vi ska, det är inte snyggt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.