Debatt
Arbetsmiljö
4 maj 2018 kl 10:02

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

När chefen är stressad påverkas hela arbetsplatsen

Om chefen inte har en hållbar arbetsbelastning skapar det problem för de övriga anställda. Därför är det hög tid för arbetsgivarna att ta sitt ansvar och säkerställa att cheferna i ens organisation har en rimlig arbetssituation, skriver Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

Det här är en opinionstext

Marina Åman
andre vice ordförande för Unionen

Allt för många känner sig stressade på jobbet och inte sällan är det chefen som hamnar i skottgluggen. Frustrationen från anställda är inte obefogad eftersom det är våra chefer som ska se till att vi har en bra arbetsmiljö. Men även chefer måste få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Tyvärr är det inte alltid fallet.

Faktum är att chefer är en särskilt stressad grupp på arbetsmarknaden, samtidigt som de ska verka för en bra arbetsmiljö för andra. Men när chefen själv är stressad går det lätt ut över andra på jobbet.

Nästan två av tre chefer känner sig generellt stressade av sitt jobb, visar Unionens senaste Novusundersökning. Chefer jobbar över i större utsträckning än genomsnittet, är oftare tillgängliga utanför arbetstid och känner sig dessutom oftare tvungna att arbeta när de är lediga.

Stressen har för många chefer blivit ett normaltillstånd. Det är oerhört problematiskt. Unionens utgångspunkt är alltid att alla förtjänar att må bra av och på jobbet. Att ha en ledarskapsposition ska aldrig ändra på det.

Arbetsgivare som vill skapa goda förutsättningar för alla anställda att göra ett bra jobb, borde därför prioritera att göra det även för cheferna. En chef som har tid och ork att vara närvarande för sina medarbetare, staka ut riktningen framåt och vara tydlig i sitt ledarskap är en tillgång för hela företaget eller organisationen. Den chef som däremot inte har fått rätt förutsättningar av sin arbetsgivare, riskerar istället att skapa irritation, bli otydlig eller förlora fokus.

Stress utan återhämtning är idag så vanligt att det lätt accepteras som normalt och betraktas som något som inte kan förändras. Ingenting kunde vara mer fel. Som arbetsgivare finns det mycket man både kan och måste göra för att inte riskera att arbetet leder till ohälsa för anställda.

Som arbetsgivare bör du därför se till att:

  • Arbetsbelastningen är rimlig. Det är viktigt att cheferna inte har ansvar för en för stor grupp anställda och att antalet anställda även anpassas efter hur mycket cheferna förväntas göra i övrigt. Det måste finnas en balans mellan de krav som ställs på chefer och de resurser som finns till förfogande.
  • Vara tydlig. Se till att cheferna i din organisation vet hur de ska prioritera, vilka resultat som ska uppnås och vilka arbetsuppgifter som ligger på deras bord.
  • Ge hjälp och stöd. Cheferna i din organisation ska precis som alla andra på företaget eller organisationen ha fått information om vart de vänder sig om de behöver hjälp eller stöd i sitt arbete.
  • Kunskap och förutsättningar finns. Säkerställ att chefer har de kunskaper de behöver för att arbeta för en god arbetsmiljö och att de har tid, resurser och befogenheter att använda kunskaperna i praktiken.

Alla påverkas av stress, även chefer. Det är hög tid att arbetsgivarna tar sitt ansvar och prioriterar arbetsmiljön för cheferna i sin organisation.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 maj 2018 kl 10:02
Uppdaterad: 4 maj 2018 kl 10:05

Skribent

Marina Åman
andre vice ordförande för Unionen